PR-Operatørenes Stian Lyberg er bekymret over journalistikkens fremtid i Kampanje. Det er en bekymring vi deler. Trusselen fra falske nyheter, fallende annonseinntekter og teknologigantene som endrer måten vi konsumerer nyheter på, har allerede ført til kutt i mange norske redaksjoner. Det er en utfordring for demokratiet, som er helt avhengig av en sterk, fri og kritisk presse for å puste.

Lyberg mener samtidig at DNBs nyhetstjeneste DNB Nyheter også er en trussel mot journalistikken, og skremmer med at det i fremtiden er Facebook og DNB som skal definere sannheten. Seriøst?

DNB Nyheter skal ikke overta pressens samfunnsrolle, tvert i mot, vi forventer at pressen og omverden retter et kritisk søkelys på DNB, både som selskap og som nyhetsformidler. Vårt samfunnsansvar handler om å bidra med økonomikompetanse til felleskapet. Med 10 000 smarte folk på huset, tror vi at har noe å bidra med. Og når de brede riksmediene ikke lenger prioriterer våre temaområder, er det da en trussel at kommersielle aktører fyller tomrommet?

DNB Nyheter er både en kunnskapsformidler og en reklamekanal. Vi ønsker å dele historier og artikler som skal engasjere, opplyse, inspirere og motivere til handling. Vår ambisjon er at folk og bedrifter skal lære litt mer om økonomi. DNB Nyheter er et supplement til de intervjuene ekspertene våre gir i mediene, men også en erstatning når økonomistoffet ikke blir vurdert som viktig nok av de etablerte mediene, i konkurransen mot Trump eller Tippeligaen.

Selvfølgelig håper vi også at folk setter pris på at det er DNB som bidrar med denne kunnskapen, og at det øker sannsynligheten for at de velger oss når de skal forsikre bilen, spare til barna eller starte bedrift. Dette er vi helt åpne om.

Content et helt naturlig og effektivt virkemiddel i modere kommunikasjonsarbeid. Noen annonsører velger å betale mediene for å lage innhold for dem, mens vi velger å gjøre det selv. Vi mener det er mer ryddig overfor leserne at DNB Nyheter publiseres av oss som jobber her og på vår egen plattform. Da er forvekslingsfaren mindre enn om kommersielle journalister fra Schibsted eller DN lager innholdet og blander det med redaksjonelt stoff.

Lyberg etterlyser flere eksterne kilder, og vi takker og bukker for tilbakemeldingen. På viktige stoffområder som personlig økonomi og gründerstoff ønsker vi å formidle et bredt spekter av innhold, og vi inviterer gjerne inn folk utenfra til å bidra. I skrivende stund har 6 av 14 artikler på fronten av DNB Nyheter eksterne kilder.

Vi håper for øvrig Lyberg har lest «Skikkelig innhold», som er DNBs «vær varsom-plakat» for innholdet vi lager. Problemet er nemlig ikke at seriøse og kunnskapsrike bedrifter publiserer egne nyheter i stedet for å sende dem ut som pressemeldinger til nedbemannede redaksjoner. Problemet er alle de useriøse og kunnskapsløse innholdsprodusentene som ikke har noen regler å forholde seg til, som skjuler hvem de egentlig er betalt av og som ikke blir ført tilsyn med.