Geelmuyden Kiese fikk en byråinntekt på 114,7 millioner kroner. Dette innebærer en vekst på 1,7 millioner kroner sammenlignet med 2016.

Samtidig faller marginen i konsernet fra ni prosent i 2016 til sju prosent i 2017. Antall ansatte går fra 100 til 98, ifølge en pressemelding fra GK.

- Vi tok et internt krafttak i 2017. Vi endret organisasjonen vår for å bli et mer integrert byrå. I fjor høst investerte vi i ny seniorkompetanse, og rekrutterte flere profiler på kreatør- og konsulentsiden, sier administrerende direktør Nina Riibe.

Det foreløpige driftsresultatet for GKs virksomhet i Norge i 2017 er på 8,3 millioner kroner, mot 10,2 millioner i 2016.

- Det er to årsaker til dette. For det første har vi i 2017 endret måten konsernkostnadene våre fordeles på. I tillegg hadde vi i 2017 en del engangskostnader knyttet til det interne omstillingsarbeidet, sier Riibe.

GK 2017* 2016 Endring
Omsetning 152,7 175,6

- 13,0

Driftsresultat 8,3 10,2 - 18,2
Resultat før skatt 8,4 10,1 - 16,,9

*Foreløpige, ureviderte regnskapstall for 2017. Tall i hele 1000.