First House henter inn Julian Farner-Calvert som ny seniorrådgiver i byrået. Han kommer sist fra stillingen som senior kommunikasjonsrådgiver i Kommunalbanken, men det er ikke minst erfaringen fra lokalpolitikken i Oslo og som politisk rådgiver for stortingsgruppen i KrF som er interessant for First House.

- Vi har fulgt Julian en tid. Julians brede bakgrunn fra politikken og erfaring fra arbeid med kommunikasjon i næringslivet er veldig verdifull. Han blir derfor et viktig tilskudd når vi nå skal dekke en stadig økende etterspørsel fra kundene våre, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

Farner-Calvert skal bistå kunder med strategisk kommunikasjon, samt politisk analyse, mediehåndtering og finansiell kommunikasjon.

- First House er det mest spennende miljøet i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Her er det flinke folk med svært ulik bakgrunn og kompetanse. Jeg gleder meg til å ta del i arbeidet og bredde ut miljøet ytterligere med min erfaring, sier Farner-Calvert.