Han legger ikke skjul på at det var muligheten til å bli partner og få være med å utvikle selskapet som avgjorde jobbskiftet.

- Da jeg fikk tilbudet om å bli partner i Corporate Communications var det for spennende til å si nei til. Jeg har hatt en flott tid i Zynk, sammen med flinke og hyggelige folk. Men det var dette med partnerskap og en mulighet til å jobbe sammen med tidligere gode kolleger igjen, som avgjorde. I tillegg opplever jeg at CC har god oppdrift og et veldig godt arbeidsmiljø. Så er det jo en velsignelse å være i bevegelse, sier Jan Tore Savic Knutsen.

De siste tre årene har han ledet tjenesteområdene innen krise- og beredskap i Zynk Communication & Leadership. Før dette hadde han samme ansvar i Gambit Hill & Knowlton Strategies og i Geelmuyden.Kiese.

- Vær ekte
Knutsen har bistått ledere og selskaper i håndteringen av mange store kriser de siste 15 årene, og har vært med i utvikling og trening av ledere og kriseorganisasjoner.

- Hvis du skulle trekke frem én lærdom etter 15 år i bransjen, hva blir det?

- Det måtte være en lærdom som handler om autentisitet; det å være ekte, sier Knutsen etter en kort betenkningstid, og legger til:

- Det viktigste en leder som står i en krisesituasjon kan gjøre, er å opptre som seg selv. For oss som er rådgivere handler det om å ta hensyn til mennesket en har med å gjøre, ikke bare situasjonen som må håndteres, eller det vi tenker er lurt å si. Jeg tror tillit er nært knyttet til det å være ekte, og da må vi som rådgivere passe oss for ikke å ikle lederen floskler, sier Knutsen.

- Perfekt bakgrunn
Den største endringen i den nye jobbhverdagen regner han med at ligger i muligheten til å utvikle selskapet som partner.

- Det jeg henter energi fra er å få jobbe med komplekse problemstillinger på strategisk nivå. Det handler ikke bare om kommunikasjon, men alltid om dilemmahåndtering. Det holder nemlig ikke å bare ta på seg omdømmebrillene. Jeg tror vi som rådgivere må se det lederen ser for å bli relevante og betrodde. De må forholde seg til forretningsmessige, organisatoriske og juridiske forhold også. Det er ofte mange og noen ganger motstridende avveininger som avgjør hva som er klok kommunikasjon, sier Knutsen.

I tillegg til byråerfaring, har Knutsen blant annet vært informasjonssjef i Kripos og Politidirektoratet samt pressetalsmann for den internasjonale observatørstyrken TIPH på Vestbredden.

- Vi bistår stadig flere toppledere i private og offentlige virksomheter med lederkommunikasjon, mediehåndtering og krisekommunikasjon. Jan Tore har perfekt bakgrunn for å styrke oss på disse områdene. Han er en faglig sterk rådgiver som nyter stor tillit hos kundene, og har en profil som passer godt med vår. Vi er svært fornøyd med at han velger å begynne hos oss, sier Are Slettan, managing partner i Corporate Communications.

Corporate Communications fokuserer på virksomhetskommunikasjon, finansiell kommunikasjon, samfunnskommunikasjon, medierådgivning, digital kommunikasjon og beredskaps- og krisehåndtering. Selskapet hadde i 2016 en byråinntekt på 28 millioner kroner.

Inkludert Knutsen har selskapet 19 fast ansatte, hvorav 11 er partnere.