Partienes nettsteder får gjennomgående stryk for presentasjon av fylkenes kampsaker og kandidater for rikspolitikken ved Stortingsvalget 2017. Mange posisjonerer seg fortsatt for fylkestingsvalget og kommunevalget som ble avholdt i 2015. 

Det viser en gjennomgang digitalbyrået Netlife Research har gjort av partisidene. I Norge sender vi fylkesrepresentanter til Stortingets hovedsal som er fylkesvis inndelt, ikke etter parti som i mange andre land. Enda så viktig fylkene er i norsk politikk, er det vanskelig å finne spor etter representantenes personlige manifest og fylkeslagenes hovedsaker for rikspolitikken, mener Netlife Research. 

Forvirrer velgerne
- Velgere som vil trenge ned i dybden på lokale partilags kjepphester i rikspolitikken har en utfordrende oppgave. Dersom de i det hele tatt finner noe, må velgerne lete gjennom tunge dokumenter, sier rådgiver og markedssjef i digitaldesignbyrået Netlife Research, Anja Regine Schönhaug. 

- Det hjelper dessuten svært lite når partiene legger ut sine program for fylkesting-valget i 2015. Fylkets kampsaker for Stortinget og fylkeskommunen er to vidt forskjellige ting. Det er forvirrende, fortsetter hun. 

På fylkessidene til Frp Aust-Agder smiler partileder Siv Jensen fra Oslo-benken mot oss. Sentralt i dette riksvalget er åpenbart partiets kommuneprogrammer for Arendal og Grimstad (2015-2019). Også Rødt i samme fylke posisjonerer seg for kommunevalget som ble avholdt for to år siden, i likhet med Rogaland Venstre, flere Ap-lag og mange andre. 

Saken fortsetter under bildet.

Netlife Research reagerer på bruken av Siv Jensen i Oslo på Frps lokallag-sider.

Netlife Research har evaluert partinettsteder i 2009, 2013, 2015 og nå i 2017 med brukernes behov som utgangspunkt. Også da byrået analyserte nettstedene i 2015 kom det frem at partienes fylkes- og lokallag ikke er gode til å publisere lokalt innhold. 

Les også: Derfor fikk partienes nettsteder stryk i 2015

- Irriterer velgerne
-  Den tekniske tilretteleggingen er der, men fylkesgruppene bryr seg ikke. Slikt irriterer velgerne og gir signaler om at politikerne ikke bryr seg om lokale saker. Opp og frem med hjertesakene spesifikt for fylket, kandidatene og hva akkurat disse brenner for! Tross alt er det kandidatenes navn som står på stemmesedlene, sier Schönhaug.

Byrået har selv bidratt til utformingen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine nettsider, og slår fast at mange publiseringsmuligheter heller ikke hos disse blir brukt.

I hovedsak har partiene nå mobiltilpassede og velfungerende nettsteder, selv om det knirker litt i sammenkoblingen mellom Høyre og MDG sine respektive sentrale og lokale sider. Alle er lett å finne på Google. Med åtte språk inkludert burmesisk vinner KrF språkkonkurransen. Fortsatt er det langt igjen før parti-nettstedene tilfredsstiller kravene til Universell Utforming (UU). Én av tre testresultater i Difi sin statusmåling av partinettstedene i mai samsvarer ikke med forskriften.  

- Litt tannløse og platte?
- Etter en kritisk gjennomgang av nettsteder stiller vi oss spørsmålet: Er de ikke litt tannløse og platte? Mange flagger hovedsaker som miljø, skole, transport og likestilling. Men, velgerne vil vite hva partiene ønsker å oppnå på slike områder. Få det tydelig frem allerede på forsiden, sier nettrådgiveren. 

Hun trekker frem et eksempel fra KrF sin forside: "Oppvekst - noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!" 

- Ingen partier kan være uenige i dette. Men hvordan vil partiet gjøre oppveksten bedre? Plattheten er gjennomgående for alle partiene og kan fikses ved litt omskriving, sier Schönhaug. 

- Hva overrasket deg mest i gjennomgangen av nettsidene? 

- Det at samtlige partier er veldig partileder-fokuserte, og at det står såpass lite om partienes lokale kandidater - som faktisk er de vi skal stemme på. Og med noen få unntak synes jeg også de er overfladiske om hjertesaker, og hvordan de har tenkt til å gjennomføre politikken sin, sier hun. 

Bryter cookies-regler
En sak på nett som gjør brukerne irriterte og usikre, er bruk av såkalte cookies - informasjonskapsler. Advarsler popper opp og brukerne blir tvunget til å trykke "akseptér" eller gå videre med advarselen hengende over store deler av skjermen, særlig på mobile enheter. 

- I henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det tilstrekkelig med lett synlig lenke på forsiden om cookiesbruk. Flere partier bryter faktisk dette personvernregelverket. Gjør det enkelt for brukeren ved å følge reglene og fjerne advarsel-boksene, sier Schönhaug. 

Denne advarselen blir hengende på nesten halve mobilskjermen om du ikke trykker den bort.

- Hvilket parti imponerte deg? 

- Arbeiderpartiet synes jeg i hvert fall er flinke til å si mye om partiprogrammet, og om hovedsakene sine. Rødt er også tydelige på hva og hvordan politikken deres skal gjennomføres, sier Schönhaug. 

- Var det noen partier som skuffet mer enn andre? 

- Ja, det er litt vanskelig å forstå hva Venstre mener og vil. Nyhetssakene på siden bærer et pressemelding-preg, og er ikke like brukerfokusert som de andre partienes nettsteder. Navigasjonen er også litt vanskelig å få tak på, sier hun. 

Kriterier Netlife Research partinettsteds-evaluering 2017 

  • Hvor lett er det å finne ut hva som er kampsakene til partiet?
  • Hvor lett er det å finne ut av kampsaker og kandidater for fylket? 
  • Er nettsidene mobiltilpasset? 
  • Har de universell tilgjengelighet? 
  • Opplysninger om personvern og bruk av cookies? 
  • Er partiet lett å finne ved hjelp av Google? 
  • Bærer siden tydelig preg av partiets visuelle profil? 
  • Er partiprogram/arbeidsprogram for rikspolitikk og fylkespolitikk lett tilgjengelig? 

Gjennomgangen ble foretatt 19. juni og 27. juni 2017. 

Ikke fornøyd:

Anja Schönhaug har i Netlife Research gjort en nettstedgjennomgang av de norske partiene også i år. Under valget i 2015 var det først og fremst manglende mobilvennlighet partiene ble slaktet for.

Anja Regine Schönhaug er Kampanjes valgkampjury sitt nyeste medlem. Juryen ledes for tredje valgkamp på rad av Terje Svabø, som er journalist og tidligere nyhetsanker i TV 2 og NRK. Valgkampjuryen skal i tradisjonens tro følge valgkampen tett og kåre en valgkampvinner og en valgkamptaper. Følg dem på #valgkampjury! 

Kom med innspill til juryen på Twitter og Facebook - husk hashtaggen. 

Kåringen av valgkampvinneren skjer direkte på TV 2 Nyhetskanalen 10. september, dagen før valget.

Les mer: Disse skal kåre årets valgkampvinner 

Les også: Valgkampvinner 2015: - Trump kommer til å prege den norske valgkampen