Zynk vil satse mer på finansiell kommunikasjon og IR og styrker det finansielle teamet med ansettelsen av Tor Arne Olsen, tidligere kommunikasjonsdirektør i Agasti og Swedbank samt pressetalsmann ved Oslo Børs.

Ansettelsen kommer kort tid etter ansettelsen av finansjournalist Marte Ramuz Eriksen fra Dagens Næringsliv.

- Vi ser at det er en åpning i dette markedet i dag. Vi har allerede svært mange kunder med behov knyttet til finansiell kommunikasjon, og opplever at Zynks kompetanse i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, forretningsforståelse og finansiell kompetanse gir oss en styrke i markedet, sier Anniken H. Jebsen, daglig leder i PR-byrået

Les også: Ny DN-journalist til PR-bransjen

Olsen har vært tilknyttet Zynk som samarbeidspartner siden 1. mars, men går nå over i fast stilling.

- Hatt det i støpeskjeen
Zynk har den senere tiden bistått en rekke kunder med kommunikasjons- og IR-arbeid knyttet til større børsnoteringer.

- Vi har hatt dette i støpeskjeen en stund, men lett etter rett person til å ta ledelsen. Vi er derfor veldig glade for at Tor Arne Olsen nå går over i fast stilling i Zynk og ser frem til at han skal gå i spissen for å bygge opp dette området som et selvstendig fagfelt i Zynk,.

Ansettelsene av den tidligere finansjournalisten og Tor Arne Olsen kommer rett etter at flere har valgt å slutte i Zynk som Kristin Lied og Andreas Burøen som gikk til henholdsvis Los og Trigger. 

- Våre to siste rekrutteringer er et resultat av et ønske om å styrke oss ytterligere på finansiell kommunikasjon, og dermed være i en posisjon til å etablere dette som et eget fagområde. At Kristin og Andreas dessverre valgte å gå videre til andre byråer har ikke sammenheng med dette. Noe gjennomtrekk er helt naturlig for et byrå som Zynk. Vi merker at våre medarbeidere er attraktive i arbeidsmarkedet, og da vil vi måtte regne med en viss utskiftning, sier hun.  

Går til Zynk:

Tor Arne Olsen starter for fullt opp i Zynk etter over 20 år med erfaring fra kommunikasjonbransjen og finansverden.

- Har stått i stormen
Den nye Zynk-rådgiveren Tor Arne Olsen sier han «kommer til et svært kompetent, veldrevet og hyggelig miljø».

- Jeg har lenge har hatt stor respekt for Zynk. Med 20 års operativ erfaring fra de fleste sider av kommunikasjonsyrket, og hele tiden med hovedfokus på finansiell kommunikasjon, har jeg forhåpentligvis en del å bidra med som rådgiver. I Zynk er jeg trygg på at jeg kommer til å få bruk for alle sider av min erfaring og gleder meg til å bli en del av teamet, sier Tor Arne Olsen.

Tor Arne Olsen kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i det børsnoterte Agasti/Obligo-systemet, men har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef i First Securities/Swedbank og mer enn ti år som pressetalsmann ved Oslo Børs.

Olsen har vært tilknyttet Zynk som samarbeidspartner siden 1. mars, men går nå over i fast stilling.

- Tor Arne Olsens har lang erfaring med å stå i stormen i omdømme- og forretningskritiske situasjoner. Denne kombinasjonen gjør at han blir et godt tilskudd til vårt erfarne team og bidrar til at Zynk får et kompetanseløft også innenfor våre andre fagområder, sier Jebsen. 

Zynk består i dag av 15 rådgivere, som arbeider innenfor et eller flere av PR-byråets tjenesteområder; selskapskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, leder- og endringskommunikasjon, krisekommunikasjon og nå også finansiell kommunikasjon som et femte fagområde.