I helgen ble Gro Bogen Nilsen fra First House valgt som ny styreleder i Kommunikasjonsforeningen under landsmøtet. Ny nestleder er Hege Turnes fra NAV.

- Kommunikasjonsforeningens store mandat fremover er å styrke medlemmenes kunnskap. Vi er i ferd med å gå inn i en digitaliseringsæra og verden er blitt mer internasjonal. Det betyr at vi som jobber med kommunikasjon må tilegne oss ny kunnskap for å være relevante, sier Bogen Nilsen i en melding fra Kommunikasjonsforeningen.

Gro Bogen Nilsen har de siste fire årene har vært styreleder i Kommunikasjonsforeningens lokallag i Oslo/Akershus. Hun har tidligere vært rådgiver i JKL, assisterende kommunikasjonsdirektør i UDI, informasjonskonsulent i Oslo kommune og kommunikasjonssjef ved Buskerud sykehus.

Resten av det nye sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen består av følgende personer; Ståle Tvete Vollan, spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, (gjenvalg). Han er også leder for fagråd kompetanse. Svein Inge Leirgulen, Head of media and external relations, DNV GL – Oil & Gas, Oslo/Akershus (gjenvalg), Katarina Belsom, markedssjef, Signal, Nord-Norge (ny),  Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør, Lånekassen, Oslo/Akershus (ny),  Olav Sindre Kriken, byråleder, Racer, Møre og Romsdal (ny).

Det er også valgt inn to nye varaer, Sindre Beyer, partner/rådgiver, Try, Oslo/Akershus og Torgunn Wærås, seksjonssjef for formidlingstjenester, Universitetet i Tromsø, Nord-Norge.

På landsmøtet ble det også vedtatt strategi for de neste to årene. I den nye strategien heter det at foreningen skal synliggjøre verdien av profesjonell kommunikasjon gjennom å øke medlemmenes kunnskap og ferdigheter til å fylle en strategisk rolle, styrke medlemmenes evne til å måle effekten av sitt arbeid og styrke kommunikasjonsfagets status som strategisk verktøy.

Det heter også i den nye strategien at de skal gjøre Norge til et mer åpent samfunn gjennom å: arbeide for mer offentlighet og innsyn, fremme kommunikasjonsfagets betydning for en opplyst, offentlig samtale som innbyr innbyggerne til deltakelse og setter dem i stand til å gjøre informerte valg og jobbe for å innføre lobbyregister på Stortinget og i kommunene. Det siste punktet i den nye strategien er at foreningen skal øke medlemmenes kompetanse gjennom å ha et fremtidsrettet og relevant kurs- og konferansetilbud, tilby verdifulle nettverk og være den viktigste møteplassen for kommunikasjonsfolk og styrke medlemmenes digitale kompetanse og kunnskap om nye kommunikasjonsverktøy.

Ny styreleder

Gro Bogen Nilsen fra First House er ny styreleder i Kommunikasjonsforeningen. Foto: Mari Mellum