Telenor risikerer å tape omdømme og tillit blant investorene, advarer BI-professor Peggy Brønn. Striden i toppen av Telenor fortsetter og diskuteres av styret.

- Ingen organisasjon ønsker seg en situasjon der konsernsjefen og styrelederen er så uenige at det vises offentlig, sier Brønn til NTB.

Styret i Telenor er mandag og tirsdag samlet i selskapets hovedkontor på Fornebu.

Wærsted skal ha uttrykt mistillit til konsernsjef Sigve Brekke og bedt ham om å gå av, har anonyme kilder opplyst til DN. Ifølge kildene skal Wærsted ikke ha fått med seg resten av styret på at han må gå. Verken Brekke eller Wærsted har kommentert innholdet i påstandene, men styrelederen har sagt at saken er uheldig for Telenor, et selskap der den norske staten er største eier med 54 prosent av aksjene.

Peggy Brønn sier den største faren er at selskapet mister tilliten i finansmarkedet, mens tilliten blant folk flest ikke er like viktig.

- Men alle vil kunne begynne å stille spørsmål ved miljøet internt i Telenor ettersom det stadig er konflikter mellom de øverste lederne, sier hun.

Professoren kaller dette en krise på toppen av en annen krise, og viser til at selskapet gjennomgår en nedbemanningsprosess.

- Selskapets øverste ledelse burde konsentrere seg om å komme gjennom nedbemanningen med omdømmet i behold, sier hun.

 

- Kan tape omdømme:

Telenor risikerer å tape omdømme og tillit blant investorene, advarer BI-professor Peggy Brønn. Striden i toppen av Telenordiskuteres nå av styret.

- Uholdbart
Professor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror ikke på noen større avklaringer etter Telenors styremøte mandag. Hun er usikker på om styret vil si noe om tilliten til Brekke.

- Det er et godt spørsmål. I og med at dette har kommet ut i pressen og skapt tvil om styret har tillit til ham, må de kanskje si at de har tillit til ham, sier Thorburn til NTB.

Flere eksperter har påpekt at en situasjon preget av manglende tillit mellom styreleder og konsernsjef, er uholdbar, men det er ulike meninger om det er Wærsted eller Brekke som vil trekke det lengste strået.

Alvorlige saker fra Brekkes tid som Telenors sjef i Asia skal være årsaken til at Wærsted har mistet tilliten til ham, ifølge Dagens Næringsliv.

Anonyme kilder har også kritisert Wærsted for å ha bedt Brekke gå, uten å ha ryggdekning i styret. Flere eksperter undrer seg over dette.

- Jeg har vanskelig for å tro at hun skulle ha agert uten å ha forankret det i styret. Derfor vil jeg ikke rope «ulv, ulv» ennå, sier Thorburn.