I september kunne Kampanje omtale det som er en større, nordisk byråkonkurranse om profilering av Norden som område. I dag ble det kjent hvilke byråer som er pre-kvalifisert, og eneste norske byrå er PR-operatørene. Byrået deltar sammen med andre nordiske byråer i konstellasjonen «We are North».

Hovedbyrået i denne nordiske alliansen er det danske byrået Lead Agency, og det er totalt sju byråer med i alliansen – fra Norge, Danmark, Finland og Sverige. Disse er Lead Agency, e-Types, MediaCom, Co Comms, 1508, Gullers Grupp og PR-operatørene.

Nordisk Ministerråd skal bruke rundt seks millioner norske kroner på prosjektet «The Nordics». Totalt kom det inn 34 søknader om å bli pre-kvalifisert. De fem som er pre-kvalifisert, er foruten nevnte «We are the North», følgende byråer/allianser:

  • Brooklyn Brothers & Íslenska, Mensch, AREA9, Ole Lund og BIG Architects
  • Perfect Fools/hasan & partners
  • Prime Public Relations

Les også: Vil selge Norden til verden

100 nordiske byråer involvert
Søknadene kom fra byråer i alle de nordiske landene, men også fra USA, Tyskland og England. Totalt har oppimot 100 nordiske, kreative virksomheter vært involvert i søknadsprosessen.

- Vi er veldig glade for at så mange kvalifiserte søkere fra hele Norden har søkt. Det viser dels at vi har klart å scope en interessant oppgave, men også at oppdraget har appellert til mange typer byråer. Også er vi selvfølgelig glade for å se hvor mange aktører som har funnet sammen i konstellasjoner på tvers av grensene. Selv om ikke alle interesserte har blitt shortlistet, så håper vi at oppdraget har medvirket til å skape nye nordiske allianser som også vil bestå fremover, sier merkevaresjefen, Tobias Grut, i Nordisk Ministerråd i en melding.

Størst interesse i Sverige
- Hvordan har interessen fra norske byråer vært inn i denne pitsjen?

- Vi har fått søknader fra flere norske byråer. Men vi har sett størst interesse fra svenske byråer, og det har også vært cirka like mange søknader fra Finland og Danmark, forteller brand manager Tobias Grut i Nordisk Ministerråd.

I utvelgelsen av de fem pre-kvalifiserte har det blitt lagt vekt på de forskjellige teams erfaringer og individuelle kompetanser. Det har blitt lagt spesiell vekt på søkernes forståelse for nordiske verdier samt nordisk og internasjonal erfaring i caser og forståelse for politiske prosesser.

I slutten av november skal de fem pre-kvalifiserte levere sitt forslag, og i desember blir det kjent hvem som vinner oppdraget.