Nok en gang kommer offentlig sektor i hardt vær for kjøp av eksterne PR-tjenester. Denne gangen er det Oslo Vognselskap som ifølge Aftenposten har blitt fakturert over 1 million kroner av PR-byrået Zynk blant annet for å «klargjøre selskapets funksjon i kollektivfamilien» også overfor egen eier; kommunen.

- I løpet av de ti årene vi har eksistert, har vi ikke brukt ressurser på kommunikasjonstjenester. Vi har store søsken i kollektivfamilien, Ruter og Sporveien, som kommer godt til orde med sine resultater og effekten av det de holder på med. Vi har vært lite synlige i det store bildet, sier administrerende direktør Erik Lund til Aftenposten.

Et av oppdragene Zynk har tatt for å Oslo Vognselskap er å forfatte en tekst i selskapets årsrapport som er signert samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Selskapet er blitt fakturert 30.000 kroner for jobben. Akkurat dette mener sjefen for Oslo Vognselskap var «litt dyrt», ifølge sitater Lund har gitt til Aftenposten. 

Zynk: - Timeprisene har vært avklart
Daglig leder i Zynk, Claus Sonberg, sier til Kampanje at timeprisene hele tiden har vært avklart med kunden.

- Aftenposten er i sin fulle rett til å be om å få innsyn i arbeidet vi har gjort for et kommunalt selskap. Vi deltok i og vant et anbud der pris var et av flere kriterier, som kvalitet og leveransedyktighet. Vi har gjort helt ordinære kommunikasjonsoppgaver som etablering av nettsider, årsrapport og lage en kommunikasjonsplan, sier Sonberg.

- Lund er sitert på at han mener et av oppdragene var litt dyrt. Hva tenker du om det?

- Jeg ønsker ikke å kommentere det utover at når man skriver den typen tekster til årsrapporter, blir det gjerne noen runder med korrektur og for å komme frem til endelig resultat.

- Hva tenker du om det etterlatte inntrykket slike oppslag gir om PR-bransjen?

- Jeg tror det er viktig å få frem at ikke alle organisasjoner har behov for fast ansatte kommunikasjonsarbeidere. Da kan det være mer hensiktsmessig å kjøpe de tjenestene ved behov. Da har man en fleksibel kostnad fremfor en fast kostnad. Der dekker byråene et behov og jeg synes ikke den siden kommer godt nok frem. Jeg tror ikke mediene eller leserne fullt ut forstår kostnadene ved å ha en fast medarbeider med arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Der det ikke er nødvendig er ikke det å bruke et byrå med fleksible kostnader et dårlig alternativ.

Zynk har fortsatt kontrakt med Oslo Vognselskap.

- Håper ikke offentlig sektor blir skremt

Stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde (Høyre) har forståelse for at folk kan reagere på summene.

- Generelt er jeg opptatt av offentlig pengebruk og at det offentlige alltid skal være påpasselige med at skattebetalernes penger forvaltes riktig, det gjelder også hvorvidt man skal kjøpe kommunikasjonstjenester eller ikke, sier hun til Kampanje.

Hun mener likevel det er vanskelig å slå fast at Oslo Vognselskap har kjøpt for mye PR-tjenester eller at de har blitt overfakturert.

- Jeg skjønner at folk reagerer, men akkurat dette selskapet er et lite selskap, og jeg kan ha forståelse for at de kjøper kommunikasjonstjenester i stedet for å ansette egen kommunikasjonsrådgiver. Det ville antageligvis ha kostet selskapet mer enn én million kroner i året, sier hun.

Saken fortsetter etter bildet:

Hisser seg ikke opp: Heidi Nordby Lunde (Høyre) mener innkjøp av PR-tjenester ofte er et rimeligere alternativ enn å ansette en kommuniksjonsarbeider. Foto: NTB Scanpix.

Innkjøp av varer og tjenester fra offentlig sektor utgjorde 462 milliarder kroner i 2014.

- Det sier seg selv at offentlig sektor er lukrativt å få enn som kunde, men det er ikke noe galt i seg selv at offentlig sektor benytter seg av private tjenester. Tvert imot kan det bety store besparelser. Det er bra at sånne oppslag kommer, forhåpentligvis gjør det at offentlig sektor selv blir bevisste på dette, men jeg håper ikke det skremmer dem fra å gjøre det, sier hun.

- Man kan hisse seg opp over mye her i livet, men akkurat denne saken klarer jeg ikke å hisse meg opp over, legger hun til.

- Media elsker dette
Heller ikke Peggy Brønn, professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI, hisser seg opp.

Hun mener det er Lan Marie Nguyen Berg, som sier til Aftenposten at hun ikke visste at et konsulentselskap stod bak teksten hun fikk oversendt, som kommer dårligst ut av saken.

- Det er ingen hemmelighet at ledere bruker andre folk til å skrive taler. Obama gjør det. Men det går litt utover henne når hun ikke kjenner til at Zynk har skrevet dette. Hvem tror at det er Oslo Vognselskap selv som har gjort det? spør Brønn retorisk.

- Når et eget selskap ikke har en kommunikasjonsfunksjon, må man regne med å bruke penger på det. Et offentlig selskap bør kanskje tenke litt på persepsjonen når tallene kommer ut, for media elsker denne typen artikler. Ofte ser det dårlig ut, selv om det ikke er noen grunn til det.