Denne uken presenterte PR-byrået Trigger Tillitsundersøkelsen, en undersøkelse som kartlegger hvem vi stoler mest på av offentlige personer i Norge. Undersøkelsen har fått behørig mediedekning, blant annet i Aftenposten.

Trigger har kartlagt folks tillit til blant annet medier, journalister, bloggere, politikere, fageksperter, kjendiser og andre offentlige personer.

Konsernsjef i Trigger, Preben Carlsen, uttrykker at han er bekymret over at tilliten til både politikere og medier er så lav. Ifølge undersøkelsen har i overkant av 72 prosent i befolkningen tillitt til NRK, og 49 prosent har tillitt til Aftenposten. Videre kan undersøkelsen fortelle at 11 prosent har tillit til VG, åtte prosent har tillit til Dagbladet og seks prosent til Nettavisen.

«Til sammenligning er det kun H&M, Facebook, McDonalds og Ryanair som gjør det dårligere enn Nettavisen, når man sammenligner mediene med de selskapene nordmenn har tillit til», skriver Carlsen på egne nettsider.

- Underlig metodisk radbrekking
Trigger har i undersøkelsen ikke spurt om folk stoler på deres egen bransje, nemlig PR-bransjen.

Det reagerer generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, på.

På Twitter skriver hun dette:

Overfor Kampanje utdyper hun kritikken.

- Jeg stusser litt over det når det er Trigger selv som bestiller en undersøkelse om tillit til ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen skal brukes av Trigger i kommersiell sammenheng for å lære bort hvordan man bygger tillit, og da mener jeg i redelighetens navn at de selvfølgelig burde inkludert seg selv, altså PR-folk, på den listen. Det er flere grunner til det, men særlig at det ville bidratt til en mer nyansert debatt, og derfor også en mye mer konstruktiv tilnærming.

Pressegeneralen sier videre:

- Jeg er grunnleggende redd for at PR-bransjen skal sette en standard for hvordan man skal utvikle journalistikk - fordi pressen skal og må ikke drive med merkevarebygging og storytelling, det vil være svært uheldig. Pressen skal og må også underlegges kritikk, bransjen er i stor utvikling og skal bli bedre, men vi må ikke begynne med merkevarebygging og storytelling.

- Hvorfor tror du Trigger har utelatt å spørre om tilliten til PR-folk?

- Det vet jeg ikke, men jeg mener det er et godt spørsmål.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Får kritikk: Denne uken presenterte PR-byrået Trigger og Preben Carlsen Tillitsundersøkelsen, blant annet under Nordiske Mediedager. Dette er en undersøkelse som kartlegger hvem vi stoler mest på av offentlige personer i Norge.

- Lav tillit til PR-byråer
- Vi har tatt utgangspunkt i å kartlegge de gruppene som er mest synlige i offentligheten og PR-rådgivere er ikke blant dem, og derfor er de ikke med i undersøkelsen. Hadde vi sjekket folks tillit til PR-byråene, er jeg sikker på at den hadde vært lav, så jeg tror ikke man trenger å spørre folk om det en gang, sier Preben Carlsen til Kampanje.

- Selv om PR-byråene ikke er synlige, er de med på å påvirke prosesser i samfunnet. Hvorfor er det et kriterium at man må være synlig for å kunne bli omfattet av undersøkelsen?

- Man kan jo gjøre mange utvalgskriterier når man skal spørre folk, noe må man velge og noe må man velge bort. Det er en omfattende undersøkelse. Vi kunne hatt med reklamebyråer og andre når man tenker på hvem som påvirker folk på ulike vis, men her har vi vært opptatt av å kartlegge befolkningens tillit til aktører som er så synlige i offentligheten at folk flest har en direkte relasjon til dem. Dette er altså ikke en bransjeundersøkelse, men en befolkningsundersøkelse som gir oss innsikt i hvilke aktører, kanaler og medier folk stoler på, noe som er viktig innsikt for oss i vårt arbeid. 

Kjersti Løken Stavrum mener Trigger uansett burde ha undersøkt tilliten til egen bransje.

- Jeg mener de definitivt burde gjort det, og peker på mitt forrige svar. Det ville faktisk bidratt til en mye mer konstruktiv tilnærming til dette. Nå blir det nesten som å spørre syns du fotballspillere er flinke til å spille fotball.

- Hvorfor tror du Trigger er så opptatt av å kartlegge hvem vi stoler på?

- Kanskje fordi de vil ha oppmerksomhet, kanskje fordi de ønsker å selge noen timer.

- Mediene må ta undersøkelsen innover seg
Carlsen vedgår at de kommer dårlig ut av lignende undersøkelser.

- Jeg har tidligere sett undersøkelser om PR-bransjen, og til de som lurer, kan jeg bekrefte at det ikke er lystig lesning for egen yrkesstand. PR-rådgivere har omtrent samme tillit som bilselgere, så vi har definitivt litt å jobbe med. 

- Kan du forstå at folk reagerer på at dere ikke har tatt med deres egen bransje?

- Det er én person som har reagert på det. Det handler ikke om at vi ikke er bevisst på at vår yrkesstand har lav tillit, det vet vi som sagt godt fra før, og vi i Trigger prøver å snu det ved å være åpne å dele hvem vi jobber med, resultatene vi skaper og måten vi jobber på.  

- Jeg skjønner at mange i mediebransjen ikke er særlig oppløftet av resultatene, men jeg syns også at mediebransjen, om man ser på deres samfunnsoppdrag, må ta innover seg at tilliten til mediene er såpass lav. Hvorvidt PR-byråer har troverdighet eller ikke, har ikke noe å si for medienes samfunnsoppdrag, så hvis jeg jobbet i mediene ville jeg heller tatt signalet fra befolkningen på alvor og lagt meg i selen for å gjenreise troverdigheten i fremtiden.  

- Hva ønsker Trigger å oppnå med undersøkelsen?

- Vi ønsker å lære, vi jobber med engasjement, og vi opplever at det blir vanskeligere å engasjere folk på ordentlig når medievirkeligheten kommersialiseres opp. Derfor ønsker vi rett og slett for å få innsikt i hva folk stoler på og ikke stoler på fordi vi erfaringsmessig evner å engasjere folk når vi bruker virkemidler og kanaler som folk har tillit til.