Geir Olav Opheim tiltrer som daglig leder i konsulentselskapet Varde Hartmark. Det ble de ansatte orientert om på et allmøte i dag. Den tidligere Nortura- og Coop-sjefen har frem til nå hatt ansvaret for selskapets satsing innenfor varehandel.

Opheim sikter mot en doblint av omsetningen i Varde Hartmark de neste årene.

- Varde Hartmark har sterke tradisjoner, men vekstgrunnlaget vårt kommer først og fremst som en følge av at vi i det stille har hatt en innovasjonstilnærming til selve konsulentfaget. Nå har vi utviklet leveranseformater som i høyere grad enn noen gang før evner å dokumentere konsulentens bidrag til verdiskaping hos kunden. Det fundamentet Varde Hartmark står på, gjorde det umulig for meg å avstå muligheten til å løfte selskapet opp og videre inn i fremtiden, sier Geir Olav Opheim.

Kristin Lillefjære har frem til nå vært daglig leder i Varde Hartmark, men har ikke hatt resultatansvar. Lillefjære vil jobbe som administrativ leder i tett samarbeid med Opheim. Styreleder i Varde Hartmark, Kari Bente Skarbø, forteller at det var på tide å velge en ny modell for lederskapet i selskapet. 

- Selv om Varde Hartmark har historien i sin favør, har vi i flere år ligget i vår egen støpeskje. Det siste året har vi spisset strategien og fokusert selskapets kompetanse og verdiforslag. Nå er tiden inne til å organisere oss vekk fra delt resultatansvar på partnerne, og over til managing partner med fullt resultatansvar, sier Skarbø og legger til:

- Geir Olav har allerede vunnet respekt som konsulent og leder. I tillegg ser han potensialet og de underliggende konkurransefortrinnene våre krystallklart. Geir Olav har tung topplederbakgrunn, og erfaring med å sitte på kundesiden i store prosjekter med komplekse utfordringer. Dette vil komme kundene våre til gode, avslutter Skarbø.