Tilliten til DNB i den norske befolkningen har falt kraftig etter avsløringene om at banken har hjulpet kunder med å plassere penger i skatteparadiset Seychellene.

I en meningsmåling InFact har gjort for VG , oppgir 67 prosent av dem som kjenner til saken, at tilliten til DNB er svekket, og at de er blitt mer negative til banken etter avsløringen av det som er blitt kjent som «Panama Papers».

23 prosent sier tilliten ikke har endret seg etter avsløringene, mens tre prosent sier de er blitt mer positive. Åtte prosent svarer «vet ikke».

Deltakerne i undersøkelsen fikk først spørsmål om de kjente til saken om Panama-papirene. Kun de som svarte ja (66 prosent), ble spurt om sin holdning til DNB.

– Vi forstår at denne saken skaper reaksjoner, og at folk blir skuffet. Nå jobber vi med å få alle kortene på bordet, og vi håper kundene ser at vi tar saken på alvor, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.