Kampanje.com leser jeg at Venture Factory og Mats Lyngstad skal lansere en ny markedsplass som skal gjøre det lettere for annonsører å finne bloggere i alle kanaler, fra Instagram og Snapchat, til Youtube og vanlige blogger.

For meg virker det som om denne ideen er skapt rundt lunsjbordet til en gjeng med erfaring fra mediebyråverden.  I disse dager hvor alle snakker om RTB og hvor alt skal automatiseres, er det selvfølgelig fristende å tenke at også disse markedskronene skal styres elektronisk.

Skal man lage en slik tjeneste, må en ha større innsikt både hos annonsøren og hos bloggeren. For å få til et vellykket kommersielt blogginnlegg, er det nødvendig at både blogger og annonsør har tilstrekkelig med innsikt om hverandre. Spesielt rundt hva annonsøren ønsker å oppnå, men også en rekke av de retningslinjene som gjelder for bloggeren når det kommer til budskap, emneknagger, link til landingssider osv.

Med et mellomledd hvor alt skal utveksles gjennom skjemaer, er det klart at man vil miste noen av de faktorene som skal til for å få til et suksessfullt samarbeid. 

Det at bloggeren også skal betale nesten ti prosent av budsjettet for å taste inn i et skjema, virker for meg som rett og slett «et ran på høylys dag».

Til det daglige hjelper jeg og selskapet jeg jobber for noen av de største aktørene som jobber med bloggere. Vi har minst et titalls arrangementer i kvartalet hvor vi inviterer nettopp bloggere for å skape større forståelse for våre kunder og ikke minst skape en bevissthet rundt hva våre kunder trenger og ønsker gjennom et samarbeid.  Dette alltid et møysommelig arbeid hvor det er en rekke faktorer som skal vurderes og vektes for å sikre best mulig resultat for begge parter.

Jeg foreslår at «byrågutta» i denne saken går tilbake til lunsjbordet og klekker ut noen nye ideer som faktisk hjelper bloggerne og ikke bare tar pengene deres.

Jeg merker meg at Venture Factory uttaler seg at dagens metoder er gammeldagse. Det er interessant å se at nye aktører kan uten inngående kjennskap til PR-byråene, kan uttale at metodene er gammeldagse. Det er virkelig ingenting vi som PR-byrå ønsker mer velkomne enn nye metoder som styrker båndet mellom annonsør og blogger. Men jeg føler at dette produktet fra Venture Factory, dessverre ikke vil styrke noe som helst foruten deres egen lommebok.

Ofte har annonsører et reklamebyrå som ivaretar de kreative ideene. Hvordan de skal vinkle budskapene og hvilken form som egner seg best for å nå kunden. Man må snart forstå at bloggere ikke er et vanlig annonsemedium! De seriøse bloggerne er opptatt av å sørge for at deres lesere forstår og interesser seg for de kommersielle innleggene de lager. De ønsker at man ser den naturlige sammenhengen for at de promoterer ulike annonsører. Dette krever faktisk at til bloggerne har en dypere kjennskap til både hva innlegget skal inneholde, tone og ikke minst profil. Det samme kreves av annonsøren. Selvfølgelig må bloggeren ha kunnskap om hvordan de kan lage det beste innlegget og hvordan dette kan måles og fremmes. Det kreative blir her det avgjørende og det krever faktisk skreddersøm hele veien. Det kreative er ofte det avgjørende som gjør at en annonsør faktisk klarer å lykkes med å nå frem til leseren.

Jeg foreslår at «byrågutta» i denne saken går tilbake til lunsjbordet og klekker ut noen nye ideer som faktisk hjelper bloggerne og ikke bare tar pengene deres. Det er nok av aktører som allerede gjør dette, så man trenger ikke en ny.

Jeg håper nesten at de tar med noen av livsstils-PR-byråene på råd neste gang de skal lansere noe med brask og brann! De kan faktisk ha noe å lære.