De foreløpige tallene til Geelmuyden Kiese Gruppen er klare, og de viser at byråinntektene for første gang oversteg 100 millioner kroner.

- Formelen vår er å investere dobbelt så mye i ledelse, organisasjon, kunnskap og tjenesteutvikling som konkurrentene. Derfor vokser vi raskere enn dem. Står du stille, blir du skutt, sier Hans Geelmuyden til Kampanje.

Siden 2010 er byråinntektene mer enn doblet. I 2010 var byråinntekten på 46 millioner kroner, mens 2015-tallet ligger an til å bli 104,4 millioner kroner.

- Vi er veldig fornøyde med at topplinjen vokser. 2015 har tross alt vært et tøft år for norsk næringsliv. Over 100 millioner i byråinntekter er en milepæl, sier Nina Riibe i en melding. Hun er CFO i Geelmuyden Kiese Gruppen, og var konstituert leder i GK Norge fra august 2015.

Resultatet på 10,7 millioner tilsvarer en margin på 10 prosent. Både marginen og resultatet er svakere i 2015 enn i 2014. I 2014 var driftsmarginen på 13 prosent, mens 2014-resultatet var på 11,3 millioner kroner.

- Det er viktig at vi til enhver tid har kompetanse som er riktig satt sammen for å løse de oppgavene og utfordringene kundene våre står ovenfor. Vi vokste med mange årsverk i 2014. I 2015 kostet den veksten oss mer enn vi ønsket, sier Riibe.

Les også: GK vokser med reklamesatsing

Nylig ble det kjent at Geelmuyden Kiese kapret prestisjeoppdraget med å jobbe med PR for Flytoget, og elektronikk-giganten Samsung gjorde det samme.

Blant de nyansatte som har gått inn i rekkene i byrået, er tidligere Høyre-byråd Torger Ødegaard, og tidligere MK Norway-topp Svein Roger Selle.

Satset offentlig
Nina Riibe forteller at GK bevisst valgte å satse på offentlige anbud da oljeprisen falt.

- Offentlig sektor står for rundt 50 prosent av norsk økonomi. Det er også mange spennende aktører i offentlig sektor som virkelig ønsker å endre. Det er nettopp det vi i GK brenner for; ikke kommunikasjonen i seg, men den endringen kommunikasjon kan skape, sier Riibe.

Geelmuyden Kiese 2015 2014 Endring
Omsetning 136,8 115,1 18,9 %
Byråinntekt 104,4 89,3 16,9 %
Driftsresultat 11,6 11,2 3,6 %
Resultat før skatt 10,7 11,3 -5,3 %

Alle tall i millioner kroner. Kilde: Geelmuyden Kiese.