Når 2015-tallene er klare for PR-byrået Trigger, er det lystig lesning for eiere og ledelse. Omsetningen endte på 81,56 millioner kroner, noe som er en økning på 96 prosent fra 2014 og dermed nesten en dobling bare i løpet av ett år.

Ser en på byråinntekten så vokste den ikke fullt så mye, men likevel var det en vekst i byråinntekten på over 50 prosent til 48 millioner kroner opp med 16, 2 millioner kroner fra året før.

Trigger-sjef Preben Carlsen trekker spesielt frem to områder når han skal forklare den positive utviklingen.

- 2015 var året hvor mange av de store virksomhetene i Norge virkelig forstod at de må tenke nytt for å få mest mulig igjen for markedsinvesteringene sine. Resultatet er at stadig flere flytter store deler av markeds- og kommunikasjonsbudsjettene sine over til samfunnsposisjonering og meningsbærende kommunikasjon. Denne utviklingen skaper også økt etterspørsel etter helhetlig medierådgivning som omfatter et langt større virkemiddelregister enn de klassiske reklamekanalene. Begge disse fagområdene har vi satset spesielt på de siste årene, og det så vi resultatene av i fjor, sier Preben Carlsen i en resultatmelding.

Mer enn doblet overskuddet
Da Trigger ble stiftet i 2010, var hypotesen at tradisjonell reklame ville bli mindre og mindre viktig til fordel for kommunikasjon som skaper ekte engasjement og faktisk betyr noe for målgruppen man skal nå frem til.

Nå kan det fem år gamle byrået notere seg for et resultat på snaue ni millioner før skatt. I 2012 var tilsvarende resultat på litt over fire millioner kroner, slik at Trigger på bare noen år har mer enn doblet overskuddet.

- I årene som har gått har vi stadig fått nye bekreftelser på at hypotesen vår holder stikk, men det var først i fjor at de store virksomhetene virkelig tok det innover seg og endret markedsinvesteringene sine. Vi har posisjonert oss for denne endringen helt siden vi startet opp for fem år siden, sier Carlsen.

- Et eventyrår
Byrået har vunnet en rekke priser de siste årene, blant annet blitt kåret til både verdens og Europas beste kreative PR-byrå i «Global Sabre Awards», som det første norske byrået i historien. De forsvarte også tittelen som «Årets PR-byrå» i Norge i Kampanjes tradisjonsrike «Byråprofil»-undersøkelse og det for tredje året på rad, og de ble kåret til den mest populære arbeidsplassen i medie- og kommunikasjonsbransjen i «Bransjerapporten» til Mediabemanning.

- 2015 går inn i historiebøkene som et faglig eventyrår for oss. Det er ikke rent sjelden jeg må klype meg i armen for å være helt sikker på at jeg faktisk ikke drømmer når jeg ser tilbake på den anerkjennelsen vi har fått for arbeidene vi har gjennomført sammen med Norges dyktigste kunder og samarbeidspartnere, sier Bente Kvam Kristoffersen, som tok over som daglig leder av Trigger Oslo i november i fjor.

Kristoffersen mener det likevel er «langt igjen før Trigger har tatt ut hele sitt potensial.»

Utvider virksomheten
Som Kampanje allerede har skrevet har Trigger varslet at de er i gang med etableringen av et Stockholmskontor, men i meldingen kommer det også frem at man «vurderer andre former for virksomhetsutvidelse».

- Trigger er et miljø som er tuftet på innovasjon. For å opprettholde det faglige nivået og gløden på kontoret må vi derfor hele tiden investere i utviklingen av vårt eget fagområde og vår egen virksomhet. I tillegg til etableringen i Sverige, jobber vi derfor med flere andre konsepter som vi håper å realisere i løpet året som kommer. Vi er rimelig sikre på at vi ikke kommer til å lykkes med alle satsingene våre i tiden fremover, men vi skal ha det gøy og lære masse på veien og det er essensielt når vi skal forsvare VM-tittelen i året som kommer, sier Carlsen.

I 2015 ble antall ansatte i byrået økt med ti personer, og Trigger teller i dag 45 ansatte.

Her ser du tallene til Trigger for 2015. Alle tall i MNOK.

Trigger 2015 2014 Endring
Omsetning 81,5 41,6 96 %
Driftsresultat 8,8 5,3 66,7%
Resultat før skatt 8,8 5,3 66,7%