Onsdag kveld kunne Kampanje gå ut med helt ferske tall fra den nyeste «Byråprofil»-undersøkelsen som viser at reklamebyråene nyter en høyere kundetilfredshet enn konkurrentene i PR- og mediebyråene. I samarbeid med TNS Gallup og Kommuniikasjonsforeningen, og med støtte fra alle de store bransjeforeningene Kreativt Formum, Mediebyråforeningen og ANFO, har Kampanje denne gangen spurt innkjøperne av reklame- og kommunikasjonstjenester om hvor fornøyde de er med leveransene de får fra sine hovedbyråer innenfor de ulke bransjedisiplinene og her kommer det altså frem at reklamebyråene får den høyeste scoren.

Reklamebyråene får en poengscore på 85, mediebyråene får 73 poeng og nederst PR-byråene som får 66 poeng.

Les også: Norske annonsører mest fornøyde med reklamebyråene

Styreleder i KOMM, Stian Lyberg, mener den relativt svake uttellingen for PR-byråene kontra reklame- og mediebyråene kan være at de har andre oppdragsgivere og at de jobber med kontaktpersoner andre steder i bedriften.

- Mange kommunikasjonsbyråer jobber med andre oppdragsgivere enn reklame- og mediebyråer, og en stor del av bransjen jobber blant annet med toppledere. I tillegg har PR-byråer som jobber inn mot markedsavdelingen historisk ofte vært et supplement, selv om vi ser at det kommer seg til å endre seg litt frem i tid. Med bransjeglidningen vil flere og flere PR-byråer ha en sentral rolle i markedsarbeidet, sier Lyberg.

- Kan dette også vise at PR-bransjen også har en vei å gå når det kommer til å kommunisere resultatene fra arbeidet sitt?

- Det har vi definitivt. Vi er ikke flinke nok til det, og det er noe alle byråer jobber med, også KOMM. Hvorvidt vi er noe dårligere til det enn reklame- og mediebransjen, tør jeg ikke å si, men det er nok mer tradisjon i reklame- og mediebyråene å synliggjøre resultatene.

- Tror du undersøkelsen hadde vist et annet resultat dersom man hadde hatt andre respondenter?

- Ja, det tror jeg. Kommunikasjonsbransjen har mange oppdragsgivere på mange ulike nivåer og steder i organisasjoner. De jobber like mye med HR-avdelingen og toppledelsen, som jeg nevnte, og jeg er usikker på i hvor stor grad dette arbeidet fanges opp i denne undersøkelsen, sier Lyberg.

Daglig leder Benedikte Løvdahl i reklamebyråenes bransjeforening Kreativt Forum peker på flere mulige årsaker til at reklamebyråene kommer best ut.

- Én av grunnene kan være at leveransene reklamebyråene kommer med oppleves som mer konkrete, på godt og vondt. Det blir tydeligere hva man bidrar med. Jeg tror generelt at reklamebyråer er mer drevne og mer vante til å dokumentere effekt og virkning, sier Benedikte Løvdahl.

Byråprofil har vært gjennomført blant norske annonsører siden 1970-årene og formålet med undersøkelsen har vært å måle reklamebyråene profil og omdømme blant norske annonsører. De siste årene har undersøkelsen også blitt utvidet til å gjelde mediebyråer og PR-byråer. Reklamebyråene og mediebyråene er målt blant Norges største annonsører, mens PR-byråene måles blant Kommunikasjonsforeningens medlemmer. Metoden er den samme for alle byråtypene og undersøkelsen genererte til sammen nesten 6.000 byråvurderinger.