22. mai 2013 sendte selskapet Gerilja en faktura til Bellona med overskrift «Diverse Sahara Project Forest leveranse i henhold til avtale» pålydende 604.200 kroner med forfall 5. juni 2013. Bellona nektet å betale fakturaen, skriver Dagens Næringsliv.

Kommunikasjons- og rådgivningsselskapet mente at Bellona skulle betale regningen basert på den muntlige avtalen mellom partene fra 2009. Bellona på sin side mente det måtte en skriftlig avtale til for å gjøre det, skriver DN.

Bellona ble tilbudt et prisavslag på 200.000 kroner, men ville bare betale totalt 200.000. Nå må Bellona betale dobbelt så mye som det selskapet ble tilbudt inkludert Bellonas egne saksomkostninger. Bellona er i Oslo tingrett dømt til å betale 500.625 kroner til Gerilja samt forsinkelsesrenter fra og med 21. juni 2013. I tillegg er Bellona dømt til å betale sakskostnadene til Gerilja på 268.420 kroner.

- Vi fikk jo ikke helt medhold. Men vår advokat sier det er en god dom. Så jeg stoler på ham, sier styreleder og medgründer Terje Østensen i kommunikasjons- og rådgivningsselskapet Gerilja til DN.

Bellona vil lese dommen før miljøorganisasjonen kommenterer den.