Forrige uke skrev Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth på egen blogg at hun har vært utsatt for en svertekampanje i forbindelse med omleggingen av Innovasjon Norge.

Innlegget har møtt kritikk fra flere hold, blant annet Høyskolelektor Ketil Raknes.

Les mer her: - Veldig dårlig krisehåndtering

I en pressemelding i dag står det at Traaseth ser at hennes bruk av varslingsbegrepet i ulike kontekster har gitt grobunn for misforståelser og tar det til etterretning.

- Styreleder, tillitsvalgte og ledelsen har denne uken snakket ut om disse utfordringene, informert på allmøte, og er samstemte om at dette ikke er en utvikling vi ønsker og at vi skal løse dette sammen, sier Traaseth.

Juridisk direktør i Innovasjon Norge, Bjørn Olav Olsen, melder at selskapet nå har etablert en egen varslingskanal.

- Omtale i bloggen gjelder henvendelser som ikke er å anse som varsler i arbeidsmiljølovens forstand. Innovasjon Norge har høyt fokus på god og korrekt håndtering av varslinger fra selskapets ansatte. Alle varslinger skal håndteres av Compliance. Det skal oppleves å være en lav terskel for å foreta varslinger i Innovasjon Norge, og selskapet har etablert en egen varslingskanal der ansatte også kan varsle anonymt, sier han.

«I omstillingen vi har stått i de siste 15 månedene har vi som organisasjon klart å levere gode resultater, men vi kan ikke legge skjul på at vi også har hatt svært krevende utfordringer, bekreftet både de tillitsvalgte og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth under et allmøte i Innovasjon Norge i dag,»