Justisdepartementet besluttet i høst å rykke inn annonser i afghanske medier for å advare om at alle som kommer til Norge, og ikke har beskyttelsesbehov, blir returnert med tvang.

På forsiden av to av landets aviser har departementet denne uken rykket inn annonser der afghanere informeres om Norges nye og strenge asylpolitikk. «Hvis du ikke reiser hjem frivillig, vil du bli returnert med tvang», står det blant annet i annonsene på engelsk og dari, skriver Aftenposten.

Gunnar A. Johansen, kommunikasjonssjef i Justisdepartementet, opplyser til Kampanje at beslutningen ble tatt av departementets ledelse da asylankomstene begynte å øke tidligere i høst.

- Hvor stort er budsjettet?

- Vi har i utgangspunktet en ramme på 200.000 kroner, men vi vet foreløpig ikke hvor mye vi kommer til å bruke av dette.

- Hvor mye er brukt så langt?

- Foreløpig har vi brukt under 50.000 kroner.

- Hvordan velger dere hvilke aviser dere skal annonsere i?

- Vi konsulterer den lokale ambassaden, i dette tilfellet. Ambassaden i Kabul har igjen kontakt med lokale byråer, sier han.

Setter opp Facebook-side
Johansen sier videre at departementet har brukt midler til å sette opp en egen Facebook-side som det kjøpes eksponering gjennom. 
I tillegg er det annonser på Google.

Det er så langt publisert 11 innlegg på siden, disse er på henholdsvis arabisk, pashto, dari, russisk, norsk og engelsk. Postene skal ha blitt sett av 1.606.796 personer.

Innleggene på dari, pashto og arabisk er også fremmet som Facebook-annonser. Dette har gitt langt større rekkevidde enn via vanlig eller organisk spredning. 

- Tror dere det vil ha noe stor effekt?

- Ja, ellers hadde vi ikke gjort det. 

Får kritikk
Den nye annonsekampanjen i Afghanistan har allerede skapt reaksjoner. Amnesty misliker ordbruken i annonsene.

- Det er imidlertid åpenbart at annonsen justisdepartementet har satt inn i den afghanske avisen ikke bare har til formål å unngå at afghanske migranter kommer til Norge, men også har til formål å unngå at afghanere som trenger beskyttelse skal komme hit, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge, til Aftenposten.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har tidligere være positive til Justisdepartementets Facebook-side med informasjon om norsk asylpolitikk. Men også NOAS er kritisk til måten annonseteksten i de afghanske avisene er utformet.