Geelmuyden Kiese fortsetter å snappe kunder på reklameside n og denne er det Matmerk som har valgt GK som leverandør av reklame- og markedsføringstjenester. Administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundqvist ser frem til samarbeidet med Geelmuyden Kiese.

- Etter åtte år med samme byrå, er tiden moden for å løfte Nyt Norge inn i fremtiden med nye blikk og krefter. Geelmuyden Kiese er et byrå som passer oss godt, og forventningene til arbeidet vi skal gjøre sammen er store, sier Sundqvist i en melding.

Størrelsen på oppdraget er satt til 15 millioner kroner og kommunikasjonsbyrået GK har dermed kapret nok en stor markedsføringskonto.

Les også: GK vokser med reklamesatsing

- Vi takker for tilliten Matmerk viser oss, og ser på valget som en stor anerkjennelse. Kreativitet er kommunikasjonens hjerte, og analyse er kreativitetens ryggrad. Når Matmerk velger GK som samarbeidspartner, velger de å jobbe med 150 dedikerte kommunikasjonsfolk. Sammen skal vi flytte fjell og nyte Norge, sier sjef i Geelmuyden Kiese-Gruppen Hans Geelmuyden.

Matmerk har tidligere jobbet med Metro Branding.

Team Matmerk

Her ser du teamet i GK som skal jobbe med den nye kunden Matmerk.

- Grenser viskes bort
Avtalen med Matmerk strekker seg over to år med opsjonsmulighet for ytterligere tre år. Kreativ leder i Geelmuyden Kiese, Eva Sannum mener avtalen er et steg i riktig retning av å posisjonere selskapet som et integrert kommunikasjonsbyrå.

- Kommunikasjonsfaget og bransjen er i endring. Grensene mellom reklame og PR viskes bort. Vi har lenge posisjonert oss for endringen, og sikter oss inn mot markedsføringskunder med et samfunnsoppdrag. Med en kreatørgruppe på over 20 personer er GK nå svært godt rustet til å håndtere denne typen kunder, som også har et stort behov for kampanjer og produksjon. Med alle fagdisipliner dekket på huset, kan vi sørge for at kundene våre kommuniserer helhetlig - under samme konsept i alle flater. Matmerk styrker denne posisjonen ytterligere, sier Sannum.

Øker på mat
Matmerk er en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007, med mål om å bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon.

Fra før av jobber GK med kunder som KIWI, Norges Sjømatråd AS, Salmon Brands AS og Grieg Seafood.

- Vi har siden 2009 systematisk bygget oss opp kompetanse innen mat- og ernæring og begynner å se resultater av arbeidet, sier Geelmuyden.