I går var det duket for rabalder-årsmøte i Komm – Sertifiserte kommunikasjonsbyråer (Komm). Fire byråer hadde gått sammen om et forslag til innskjerping av de etiske reglene knyttet til åpenhet. Men etter en nervepirrende avstemning med et relativt jevnt resultat, ble forslaget nedstemt.

Det var Geelmuyden-Kiese, Trigger, Nucleus og PR-operatørene som sto bak gårsdagens forslag. Dagen derpå er ikke Hans Geelmuyden nådig i sin kommentar til gårsdagens avstemning.

- Min eneste kommentar er: skam dere. Det er pinlig. Det var et museskritt i riktig retning, men ikke en gang det kunne de tåle. Hva er dette for en bransje, spør Hans Geelmuyden.

Geelmuyden kan ikke forstå hvordan de som stemte imot forslaget, blant annet tenker at bransjen skal kunne få tillit i befolkningen.

- Hvordan skal omgivelsene få tillit til vår bransje? Dette er pinlig. Det handler jo om at bransjen skal skape tillit og synliggjøre hvilke verdier vi skaper. Hvordan kan vi gjøre det, hvis vi ikke er åpne, spør han.

Jevnt løp
Markedssjef Frøystein Johansen i Abelia var til stede under årsmøtet, og opplyser at det ved avstemningen var 14 byråer representert. Av disse stemte seks byråer for, og åtte imot. Antall stemmer blir fordelt etter byråenes størrelse. Totalt var det derfor 419 stemmer representert da avstemningen startet.

 - Forslaget ble nedstemt med 236 stemmer mot 183 stemmer. Stemningen var ekstremt saklig og ryddig, og det er en reell uenighet i sak. Dette er folk som er profesjonelle i en diskusjon, sier Johansen i en kommentar til Kampanje.

For ett år siden gikk Hans Geelmuyden inn i Komm-styret for å arbeidet for mer åpenhet i bransjen.

- Jeg har sittet i Komm-styret i ett år. Har vi bygget mer tillit mellom bransjen og samfunnet dette året, eller har tiden vært bortkastet?, skriver Geelmuyden i GKs ukebrev.

Geelmuyden skriver også at det var en forutsetning for at GK skulle melde seg inn i Komm i 2011 at foreningen utviklet nye etiske retningslinjer med vekt på åpenhet. Han har ledet et arbeid med revidering av Rådgiverplakaten sammen med Per Høiby og Morten Woldsdal. En ny Rådgiverplakat ble vedtatt i 2013, men han hadde håpet at man nå kunne bringe dette arbeidet ytterligere et skritt videre.

Til Kampanje opplyser Hans Geelmuyden at de nå gir arbeidet med åpenhet ett år, før de eventuelt gir opp.

- Vi fortsetter arbeidet med å jobbe for åpenhet med uforminsket styrke. Og vi vil jobbe konstruktivt sammen med den nye styrelederen Henriette Grønn som kommer fra GK. Men hvis det ikke kommer en endring og regelverket endres, slik at åpenheten i regelverket får et reelt innhold, vil vi vurdere å melde oss ut av Komm etter årsmøtet i 2016, sier han.

Ville pålegge åpenhet
Slik lød forslaget til nytt punkt 2.J i det etiske regelverket til Komm:

«Komms medlemmer og rådgivere skal alltid oppfordre sine oppdragsgivere til åpenhet om kundeforholdet, men respektere behovet for konfidensialitet. Dette innebærer, som et minimum, at Komms medlemmer og rådgivere alltid skal oppgi en fullstendig oversikt over hvilke kunder de jobber med når de får spørsmål om sine kundelister. Det eneste unntaket fra denne regelen gjelder for de kundene som selv har stilt krav om konfidensialitet knyttet til kundeforholdet. Disse vil være unntatt offentlighet etter eget ønske, men byrået plikter likefullt å oppgi hvor mange kunder som har stilt krav om konfidensialitet, og hvor mange prosent av omsetningen disse utgjør.»

Dermed blir punkt 2.J. i det etiske regelverkets punkt om integriet, åpenhet og ærlighet stående slik:

«Medlemmer og rådgivere skal: Oppfordre oppdragsgiver til åpenhet om kundeforholdet, men respektere behov for konfidensialitet.»

Hans Geelmuyden opplyser til Kampanje at det var Dinamo og JCPR som også støttet forslaget.