Benja Stig Fagerland blir assosiert partner i First House og skal bidra til å styrke selskapets kompetanse på topplederposisjonering og strategisk kommunikasjon.

- Fagerland har unik kompetanse på forretningspotensialet som ligger i å ta kvinner på alvor som politisk og økonomisk maktfaktor. Hun er en av de største kapasitetene på området. Hennes erfaring, innsikt og kunnskap vil bidra til å styrke vår rådgivning på et forretningsområde med stadig voksende etterspørsel, sier administrerende direktør i First House, Per Høiby.

- Jeg synes både det er en ære og en glede å komme inn i et miljø med svært kompetente og erfarne kollegaer. Det er erfaringskunnskap som er veldig verdifull i markedet, sier Fagerland til Kampanje.

- Hvordan har du blitt kjent med First House?

- Jeg har hatt flere veier inn dit, både folk jeg kjenner og jobber der og bekjentskap fra markeder og deres kunder.

- Hva skal du hjelpe First House sine kunder med?

- Det er først og fremst Sheconomy, strategi og kommunikasjon, sier Stig Fagerland og viser til boken hun har skrevet med samme navn.

- Det handler om handler om at de bedriftene som klarer å se det forretningspotensialet som ligger i kvinnelig lederskap, og tar kvinnene på alvor som forbrukere og som politisk maktfaktor - vil vil vinne terreng og kunne utnytte dette til å bedre konkurranseevnen og lønnsomheten samt håndtere viktige samfunnsutfordringer. Vi må stoppe å anta hva kvinner vil ha og skaffe oss kunnskap om det.

Benja Stig Fagerland har mottatt flere internasjonale priser for sitt arbeid. Hun ble blant annet utnevnt som en av "Woman Inspiring Europe", av The European Institute for Gender Equality (EIGE). I det amerikanske konsulentselskapet Intuit´s 2020 Report står «Sheconomy» som nummer 3 på listen over 20 trender som vil prege det neste tiåret. Fagerland er også kjent for sitt arbeid med NHOs suksessprosjekt "Female Future – mobilisering av talent", som hun tok initiativet til.