PR-byrået Mørland & Johnsen gjør seg sjelden synlig i mediene, med to unntak, resultatfremleggelsen og den årlige offentliggjøringen av skattelistene. Eller som når PR-byråets sjef selv skimtes i bakgrunnen på oppdrag for  profilerte kunder, som tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland eller fotballandslaget.

Nå foreligger resultatet for 2014, og de viser at det fortsatt går godt for byrået som ledes av Jon Mørland.

- 2014 har vært nok et bra år, oppsummerer Mørland overfor Kampanje, og tallene taler for seg selv.

- Ganske likt
Mørland & Johnsen hadde en omsetning på 26 millioner kroner og et resultat før skatt på 12,2 millioner kroner. I begge tilfeller er det likevel en svak negativ vekst fra 2013. Sammenlignet med 2013 falt omsetningen med snaue åtte prosent, og den gang var resultatet på 13,1 millioner kroner før skatt.

- Jeg vil si at det er ganske likt. Det kan ha vært noe mindre innkjøp i 2014 og vi har hatt en dyktig rådgiver i mammapermisjon det ene halve året. Når vi varierer såpass lite fra år til år omsetnings- og resultatsmessig så er det innenfor marginene, sier Mørland.

2013 var et foreløpig toppår for PR-byrået hva gjelder omsetningen med en topplinje på 27,8 millioner kroner.

- Krevende å rekruttere
Det var åtte ansatte i byrået i 2014, like mange som i året før.

- Tror du på videre vekst, eller har byrået nådd et tak?

- Jeg tror fortsatt på videre vekst, men jeg tror på sunn og bærekraftig vekst. Når vi er åtte-ti-ansatte, så er vi der vi skal være med de tallene vi rapporterer.

- Det betyr at dere ansetter?

- Vi skal vokse hvis vi får tak i de riktige menneskene. Det er krevende å rekruttere i vår bransje.

- Hvorfor er det vanskelig?

- Det er det vanskeligste og viktigste man gjør, spesielt når man ikke er flere enn vi er. En ansettelse som ikke passer inn vil være ganske synlig i et såpass lite miljø. Med de krav som vi stiller til oss selv, skal alle fungere og alle ha det gøy.

Fortsatt mest lønnsom
Mørland & Johnsen ble etablert da Jon Mørland og Øyvind Johnsen forlot PR-byrået Geelmuyden.Kiese i 2006. Mørland har i flere år fungert som pressetalsmann for tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, og har spilt en sentral PR-rolle for det norske landslaget i fotball. Han var informasjonssjef i Utenriksdepartementet og pressetalsmann for utviklingsministeren. Før det var han i utenrikstjenesten og leder av Europeisk Ungdom.

- Har dere gjort noen endringer i kundemiksen?

- Kunder vet du jo at jeg ikke kommenterer, verken hypotetiske eller reelle, men jeg tror nok de rimelig jevne tallene vi rapporterer år etter år har noe å gjøre med at vi har vært heldige som har fått lov til å jobbe med ganske stabile kunderelasjoner. 

Med en driftsmargin på 46,5 prosent er Mørland & Johnsen trolig bransjens mest lønnsomme byrå. Men i mindre byråer må driftsmarginen sees i lys av lønningene til de største eierne. Lavere lønninger kan sende driftsmarginene i været dersom en i stedet ønsker å ta ut mer i utbytte, men de siste årene har byråleder Jon Mørland tatt ut en lønn i størrelsesorden 1,8 millioner kroner, noe som er på linje med hva byrålederne i de andre store PR-byråene tjener. Også lønnskostnadene ligger relativt stabilt.

- Det skyldes jo delvis som nenvt at vi får lov til å jobbe med langsiktige kunder og at vi deltar lite i anbudskonkurranser. Vi er i betalt arbeid stort sett alle våre timer på jobben og har en meget god og kvalifisert stab som gjør at vi kan rapportere den typen marginer, sier Mørland.

Her ser du tallene til Mørland & Johnsen for 2014. Alle i MNOK.

Mørland & Johnsen 2014 2013 Endring i prosent
Driftsinntekter 26,0 28,1  - 7,4
Driftsresultat 12,1 13,1  - 7,6
Res. før skatt 12,2 13,1  - 6,8