Det er duket for endringer på BIs PR-utdanning. De siste ti årene er det amerikanske Peggy Simcic Brønn (65) som har ledet Institutt for kommunikasjon og kulturs undergraduate program for PR- og markedskommunikasjon. Dette er en åremålsstilling for to år, så Brønn har altså fått fornyet tillit fem ganger.

Nå er det noen andre som skal lede dette arbeidet, og Peggy Brønn legger ikke skjul på at hun er bitter over at hun ikke fikk fornyet tillit.

- Instituttet ønsker forandring og innovasjon.  Og da syntes de at dette ble den beste løsning for BI. Flere av rollene som har fulgt med stillingen, som det å fronte instituttet utad, er ikke roller jeg gir slipp på med glede. Det strider mot min personlighet å ikke utføre slike oppgaver, sier hun og nevner som eksempel posisjonen hun har hatt i tilknytning til Gullkorn som hun nå må gi slipp på nå.

Hun forteller at hun ble spesielt skuffet over at instituttet ikke sa noen ting til henne i forkant av beslutningen.

- Jeg ble ekstremt såret. Det kan jeg si. Dette er ubehagelig og gjør vondt, men jeg prøver å ikke være egoistisk. Det er klart at jeg ikke eier posisjonen, men jeg regnet jo med at når man har vært såpass lenge i en stilling, at man får et forvarsel. Jeg er jo såpass nærme pensjonsalder at jeg håpet jo at jeg kunne ha jobben i to år til, sier Brønn på telefon fra USA.

- Har du hatt en konflikt med instituttet?

- Vi har hatt noen uenigheter. Jeg er en veldig hands-on og direkte person. Jeg er nok ikke diplomatisk nok. Jeg har hatt en klar visjon, og det er ikke alltid at andre er enig med meg. Jeg har prøvd å gjøre det jeg mener jeg best for studentene, fremholder hun..

Intern kandidat
Fra årsskiftet er det Tor Bang som har overtatt ansvaret programmet. Brønn sier til Kampanje at han nok er mer diplomatisk enn henne.

- Hvis noen er diplomatisk, er det han. Det er klart at det vil bli vanskelig for meg. Jeg hadde en visjon for programmet, og nå er det ikke min visjon lenger. Det skal være Tors visjon nå.

Brønn vil fortsatt bli å finne på BI i Nydalen og skal fortsatt lede BIs Center for Corporate Communication. Det var ikke noe alternativ å slutte på BI, sier hun.

- Jeg må bli i akademia, jeg har bare to år igjen å jobbe. Men jeg har et senter jeg kan konsentrere meg om. Når én dør lukkes, åpnes en annen. Men jeg forsto nok ikke hvor viktig dette var for meg før det ble tatt fra meg, sier hun.

- Da jeg tok over programmet for over ti år siden, hatet studentene meg i starten. Heldigvis endret de mening i løpet av året. Det har vært morsomt. Det har vært ti år med spisse albuer. Men jeg føler at jeg har utrettet masse, og at vi har utdannet mange flinke folk, sier hun

- Verdifull ressurss
Instituttleder Gillian Warner-Søderholm sier til Kampanje at alt har skjedd i henhold til regelverket siden åremålet til Brønn gikk ut 31.12 2014. Hun beskriver Brønn som en «verdifull ressurss» for BI generelt og instituttet spesielt.

- Peggy Brønn er en dyktig professor som har vært en verdifull ressurs for Handelshøyskolen BI i mange år, og de siste årene som Associate Dean ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Jeg er glad for å fortsatt ha henne med i videreutviklingen av instituttet og som direktør av forskningssenteret for Corporate Communication, sier Warner-Søderholm til Kampanje.