Kirkerådet har etter det Kampanje erfarer valgt å inngå ny avtale med PR-byrået Burson-Marsteller etter en anbudskonkurranse. Avtalen, som strekker seg over tre år, er verdt rundt åtte millioner kroner. Flere av de største og mest profilerte PR-byråene i Norge konkurrerte med Burson-Marsteller om PR-kontrakten, deriblant First House, Geelmuyden.Kiese, Gambit H&K, Nucelus og Varde Hartmark.

Tause parter
Kirkerådet, som er et offisielt organ innen Den norske kirke, er ordknappe om anbudskonkurransen.

-  Dette kan jeg ikke bekrefte.  Konkurransen er ennå ikke avsluttet, sier kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug i Kirkerådet til Kampanje.

Heller ikke Morten Pettersen, administrerende direktør i Burson-Marsteller, vil bekrefte at PR-byrået har vunnet anbudskonkurransen, slik byrået også gjorde i tilsvarende konkurranse i 2011.

- Jeg har ingen kommentarer, sier Pettersen til Kampanje.

25 kirkemillioner til Burson-Marsteller
Bakgrunnen for at både Kirkerådet og Burson-Marsteller er tause skal være at rene formaliteter gjenstår før partene kan signere PR-kontrakten. De øvrige byråene som deltok i anbudskonkurransen har rett til å klage på Kirkerådets vedtak og klagefristen utløper i slutten av måneden.

Burson-Marsteller sikret seg et enkeltoppdrag til verdi av sju millioner kroner for Kirkerådet under kirkevalget i 2009. Dinamo, JKL, Argument, Geelmuyden.Kiese deltok også i konkurransen den gangen. Senere ble båndene mellom Kirkerådet og det amerikanskeide WWP-byrået ytterligere styrket da Burson-Marsteller fikk en treårig kontrakt verd inntil 12 millioner kroner.

Nå skal altså Kirkerådet etter det Kampanje erfarer valgt å forlenge avtalen med Burson-Marsteller med tre nye år.  Det betyr at Burson-Marsteller i løpet av seks år har landet avtaler med Kirkerådet for over 25 millioner kroner.