Nordmenn er svært opptatt av nyheter og har høy tillit til mediene. Mange er skeptiske til å la KI produsere nyheter, og flere har unngått nyheter i år. Det viser den årlige undersøkelsen Digital News Report fra Reuters Institute for the Study of Journalism, verdens største undersøkelse om nyhetsbruk.

Den norske underrapporten er utarbeidet av Universitetet i Bergen og Stiftelsen Fritt Ord.

Nordmenns nyhetsbruk er stabilt høy. 83 prosent sjekker nyheter én eller flere ganger om dagen, eller oftere.

Flest bruker VG
Menn sjekker nyheter oftere enn kvinner, og de eldste er de mest nyhetshungrige.

Økonomi og utdanning spiller også inn. Jo høyere utdanning og bedre økonomi man har, jo oftere sjekker man nyheter.

Blant nettavisene bruker flest, 56 prosent, VG. Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra i fjor. Deretter NRK (48 prosent) som har økt med 9 prosentpoeng).

I år har TV 2 dyttet Dagbladet ned fra tredjeplassen. 36 prosent, bruker TV 2, som er opp 6 prosentpoeng.

Flere unngår nyheter
I år er det flere som svarer at de unngår nyheter. 31 prosent svarer at de ofte eller noen ganger aktivt unngår nyheter, en økning på 8 prosentpoeng fra i fjor. 37 prosent svarer at de blir utslitt av mengden nyheter om dagen.

– Årets tall ligger dermed nærmere det tallet vi så i sluttfasen av pandemien i 2022 (29 prosent). Ser vi lenger tilbake i tid, var det 21 prosent som ofte eller noen ganger unngikk nyheter i 2017 og 2019, står det i rapporten.

Trolig er det ikke snakk om en stigende trend siden andelene svinger over tid.

Høy tillit til mediene
Nordmenns tillit til nyhetene er stabilt høy. De fleste, 80 prosent, mener NRK er den mest pålitelige nyhetskilden, etterfulgt av TV 2 (76 prosent).

45 prosent av nordmenn er imidlertid bekymret for hva som er ekte og falske nyheter på nett. Andelen har holdt seg stabil fra 2020.

En av tre Tiktok-brukere, 32 prosent, syns det er vanskelig å skille mellom sanne og falske nyheter på plattformen. 26 prosent mener det samme om X (tidligere Twitter).

Skeptiske til KI
Kun 18 prosent er komfortable med å lese nyheter som i hovedsak er laget av KI. Dette er imidlertid den høyeste andelen i Skandinavia. Blant dansker og svensker er 14 prosent komfortable med KI-nyheter.

I Norge er unge menn, 18–24 år, klart mest komfortable med nyheter som i hovedsak er laget av KI. Andelen er 41 prosent.

Nordmenn er mer positive til nyheter der journalister har fått litt hjelp fra KI. 36 prosent er komfortable med denne typen nyhetssaker, mot 25 prosent som er ukomfortable.

Nyhetsredaksjoner verden over står overfor store utfordringer i konkurransen med teknologigiganter som Google og OpenAI, som bygger verktøy som kan tilby sammendrag av informasjon fra nyhetsnettsteder.

Men folk er skeptiske overfor bruken av KI til å lage nyhetsinnhold, spesielt når det kommer til politikk, viser den årlige undersøkelsen Digital News Report fra Reuters Institute for the Study of Journalism. Undersøkelsen baserer seg på svar fra nesten 100.000 personer i 47 land.

Blant respondentene sa 52 prosent av amerikanerne og 63 prosent av de britiske at de ville vært ukomfortable med nyheter produsert hovedsakelig ved bruk av KI.

Samtidig sier 59 prosent av respondentene globalt at de er bekymret for falske nyheter på nett, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra i fjor.

Det er analyseinstituttet YouGov som har stått for den norske delen av undersøkelsen, en nettbasert spørreskjemaundersøkelse. 2024 nordmenn har svart. Undersøkelsen fant sted fra 11. januar til 12. februar 2024.