De nye reklametallene fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet igjen er tilbake i minus. Etter at årets fem første måneder er tilbakelagt har markedet falt med 50 millioner kroner.

- Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer har en akkumulert nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Ved forrige rapportering viste tallene et marked som var i pluss, men nå har det snudd igjen. Det betyr at mai ikke ble en festmåned for reklamemediene. Omsetningen falt med 11 prosent isolert for mai.

Samlet for året så langt har norske mediebyråer og annonsører investert snaue fire milliarder kroner i perioden januar til mai. 

André Thorsen er leder for media og partner i Atyp og han sier han alt i alt er passe fornøyde med de første fem månedene.

- Vi opplever at det er aktivitet i bransjen, og hos byråene, og det er mange kampanjer som skal på plass før sommeren, slik det normalt sett er. Men det er fremdeles tøffe tider innen mange bransjekategorier, og av de som investerer tungt i reklame ser vi at særlig bil, telekom, klær og hygiene/kosmetikk går tilbake, sier Thorsen.

En av mediekanalene som faller mye er TV. Reklameomsetningen på de kommersielle kanalene viser en tilbakegang på 5,5 prosent etter fem måneder, og det vil si en nedgang på 76 millioner kroner.

- Mai var en fantastisk bra værmåned og mange fridager gjør noe med TV-seingen, sier Thorsen. 

Reklame på strømmetjenestene
Nå er alle øyne rettet mot EM i fotball og med en langt mer våtere juni, i hvert fall på Østlandet, er nok håpet at seingen skal ta seg opp. 

- Vi håper at dette tar seg opp med forestående store begivenheter fremover, som EM i fotball og OL. Digital video tar heldigvis andeler, og demmer litt opp for fallet i lineær-TV. Kanalene ser dermed ut til å få betalt for sin satsning på annonsefinansierte strømmeplattformer. Særlig TV 2 Play har gått i bresjen, og nå kommer de andre etter, med den nylige lanseringen av reklamevisning på Max fra WB Discovery. Og Viaplay gjør det samme fra august, forteller Thorsen..

Lyd vokser
Lydreklame derimot kan vise til en omsetningsøkning på nærmere 37 millioner sammenlignet med samme periode i 2023. Det er en oppgang på 17,1 prosent. Radio alene har en oppgang 11,8 prosent og det utgjør litt over 23 millioner. Podkast viser fortsatt god vekst fra samme periode i fjor, nærmere bestemt på snaue 984 prosent. Denne mediekategorien har en økning på over 13 millioner kroner.

- Vi fortsetter der vi slapp i april for lydmediene, med svært positive tall for kanalen, sier Thorsen. 

Også utendørsreklame viser en økning og det på 7,7 prosent. 

- Økningen i utendørsreklame skyldes økt tilgjengelighet for flere gjennom digitalisering. Økt utbredelse av digitale skjermer og programmatiske kjøp åpner kanalen også for mindre kampanjer og annonsører, i motsetning til tidligere hvor man måtte investere stort over hele uker, sier Thorsen.

Her kan du se reklameomsetningen som går via mediebyråene i årets fem første måneder i år og i fjor. Tall i tusen kroner.

Mediegruppe 2024 2023 Endring i prosent
Digitale medier 1.686.656 1.682.426 + 0,3
- Display 677.724 706.369 - 4,1
- Influencer 14.582 12.387 + 17,7
- Sosiale medier 440.621 422.323 + 4,3
- Søk 240.225 253.974 - 5,4
- Video 313.504 287.373 + 9,1
TV 1.301.235 1.377.247 - 5,5
Lyd 251.328 214.599 + 17,1
- Radio 222.002 198.640 + 11,8
- Podkast 29.326 15.959 + 83,8
Kino 74.372 66.234 + 12,3
Utendørs 304.703 282.797 + 7,7
Dagspresse 100.386 119.359 - 15,9
Ukepresse 10.450 14.578 - 28,3
Fagpresse 7.322 9.356 - 21,7
DM 170.678 202.308 - 15,6
Andre medier 38.269 24.756 + 54,6
Totalt 3.945.399 3.993.660 - 1,2