Se flere illustrasjoner nederst i saken.

- NRKs nye hovedkontor på Ensjø i Oslo skal bli et kreativt mediehus i verdensklasse og bidra til å gi området og byen et skikkelig løft, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, i en melding med de nye illustrasjoner lagt ved.

  - Jeg syns de er inspirerende og informative. De viser at det på Normannsløkka er mulig å realisere et bygg som oppfyller NRKs visjon om et kreativt mediehus i verdensklasse, og som samtidig bidrar til å gi Ensjø og byen et skikkelig løft, fortsetter hun.

  Hun understreker at dette er foreløpige illustrasjoner som viser potensialet og et mulighetsspenn, og ikke et ferdig tegnet bygg.  
 
- De er realistiske når det gjelder høyder, volumer og hvordan et bygg på 50.000 m2 kan tilpasses tomta, omgivelsene og byen rundt. Det nye bygget vil tilrettelegge for NRKs behov og fremtidige medieproduksjon. Det kommer til å bli et veldig godt sted å jobbe.

Utlyser arkitektkonkurranse
Illustrasjonene er laget av NRKs reguleringsarkitekter i Rodeo og Nordic. I neste fase starter arbeidet med å detaljere og utforme bygget. 

- Vi er opptatt av at det blir et bygg med gode arkitektoniske kvaliteter, et bygg som begeistrer. Vi har god dialog med Norske arkitekters landsforbund og over sommeren håper vi å kunne utlyse en arkitektkonkurranse, forteller Fürst Haugen. 

Nyheter og debatt, studio-innspillinger med publikum og konserter med Kringkastingsorkestret skal gi ny puls til området, ifølge NRK. 

- NRK vil bli et nytt omdreiningspunkt på Ensjø, et mediehus tett integrert med omgivelsene og byen. Jeg er sikker på at dette vil gi mange positive ringvirkninger for både NRK og nabolaget, sier kringkastingssjefen.    

Grønne løsninger
NRK har høye bærekraftambisjoner både for selve bygget og tomten.  

Nylig signerte NRK en intensjonsavtale med FutureBuilt der målet er at NRK skal bli et forbildeprosjekt innen bærekraft og miljø. FutureBuilt er et innovasjonsprogram for bærekraftig byutvikling med Oslo kommune som en av partnerne.

- Vi skal ha et bærekraftig, attraktivt og inviterende bygg. Vi vil tilføre nye grønne byrom der det i dag er barrierer og harde flater, fastslår kringkastingssjefen.     

Inne:

Slik illustreres det nye NRK-bygget innenfra.

Grønt fokus:

NRK vil erstatte asfalt og harde flater på Normannsløkka med nye grønne byrom. Her vises et fremtidig turdrag langs Gjøvikbanen

Fra luften:

Slik ser illustrasjonene ut fra luften.