Ferske reklametall fra Mediebyråforeningen viser at markedet henter seg litt tilbake etter kalddusjen i første kvartal. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor viser utviklingen at markedet nå øker med 1,6 prosent for årets fire første måneder.

Det er en vekst på 50 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og totalt er det nå omseatt reklame for litt over tre milliarder kroner i 2024. 

- Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er nå i takt med fjoråret, men vi vil understreke at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om at markedet har frisknet til basert på disse tallene, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Etter første kvartal var nedgangen på over fem prosent, men i april var tallene positive. Det sier forhandlingsdirektør for IPG Mediabrands, Gary Vanderhill. 

- Første kvartal var preget av en del usikkerhet og forsiktighet, men når det er sagt så var april i år uten påske og med to ekstra arbeidsdager sammenlignet med april i fjor. Det er også et bidrag til positive tall, sier han.

Her kan du se reklameomsetningen som går via mediebyråene fra januar til april i år sammenlignet med samme periode i fjor. Tall i tusen kroner.

Mediekanal 2024 2023 Endring i prosent
Digitale medier 1.325.598 1.200.432 + 1,9
- Display 533.515 547.102 - 2,5
- Influencer 10.580 6.690 + 58,1
- Sosiale medier 349.150 330.876 + 5,5
- Søk 191.179 200.445 - 4,6
- Video 241.174 215.319 + 12
TV 1.059.391 1.065.125 - 0,5
Lyd 203.794 166.534 + 22,4
- Radio 179.851 154.750 + 16,2
- Podkast 23.943 11.784 + 103,2
Kino 59.059 57.074 + 3,5
Utendørs 231.924 215.712 + 7,5
Dagspresse 80.389 94.230 - 14,7
Ukepresse 7.588 11.488 - 33,9
Fagpresse 5.856 6.857 - 14,6
DM 137.294 157.940 - 13,1
Andre medier 30.891 15.813 + 95,4
Totalt 3.141.784 3.091.205 + 1,6
Lyspunkter:

Gary Vanderhill, forhandlingsdirektør i IPG Mediabrands og Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, kan glede seg over litt bedre reklametall. Foto: Marcus Boyesen.

ydmedier er vekstvinner
Lydreklame vokser med 22,4 prosent, eller mer enn 37 millioner kroner. Radio utgjør brorparten av omsetningen i denne kategorien og vokser med 16,2 prosent, mens podkast vokser med hele 103 prosent.

- Den positive trenden forsetter for lydreklame. Utviklingen av det digitale produkter har gitt flere ben å stå på, og den bidrar til en kostnadseffektiv høy dekning på tvers av befolkningen. Markedet har også kommet ordentlig i gang med å utnytte podkast i mediemiksen, sier Gary Vanderhill.

På den andre siden er TV-reklame fortsatt blant taperne, selv om tilbakegangen nå har krympet til marginale 0,5 prosent.

- Sammenlignet med 2023, der 1. kvartal startet positivt mens 2. kvartal var noe tregere, har TV-markedet startet svakere i år. Nå er det derimot forventet noe bedre tall ut første halvår og inn i sommeren med OL. Utfordringene fortsetter med fallende seertall på de kommersielle kanalene, og annonsørene må supplere med andre kanaler for å nå målgruppene sine, sier Gary Vanderhill

Den største kategorien - digitalreklame - har en fremgang på 1,9 prosent, som er en økning i medieomsetning på over 25 millioner kroner.