Schibsteds spydspiss innen økonomi og næringsliv, E24 gikk med underskudd også i 2023, med et driftsunderskudd 23,5 millioner kroner.

Året før var underskuddet på nærmere 40 millioner kroner og ifølge konserndirektør i Schibsted News Media, Siv Juvik Tveitnes, skyldes resultatforbedringen blant annet at annonseinntektene til E24 økte i løpet av fjoråret.

- Det har vært og er fortsatt stort fokus på lønnsomhet, og selv med høy inflasjon og fortsatt sterk satsning på næringslivjournalistikk øker ikke kostnadene. Til sammen fører dette til en sterk resultatforbedring på over 40 prosent, og planen om å oppnå et positivt resultat er innen rekkevidde, sier Tveitnes i en pressemelding.

E24 har stått bak flere store avsløringer som har resultert i flere mediepriser den siste tiden. E24 har blant annet blitt belønnet med sitt aller første Skup-diplom og «Den store journalistprisen».

Les også: Schibsted taper 42 millioner kroner på podkast-satsing: - Etter planen

Her kan du se resultatene til E24 i 2023. Alle tall i MNOK.

E24 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 145,2 129,9 + 11,8
Driftsresultat - 23,5 - 39,5 -
Resultat før skatt - 22,5 - 39,2 .


Underskudd i VG

Også Schibsteds tabloide flaggskip VG tapte penger i 2023. Driftsunderskuddet var likevel mindre enn det i E24, kun én million kroner.

- Ser man på årsregnskapet for VG AS og datterselskapet VGTV AS samlet, som er naturlig all den tid hovedvekten av VGTVs inntekter og kostnader tilfaller VG, så er driftsresultatet positivt. Av samme årsak er det også lite hensiktsmessig å måle VGTVs isolerte lønnsomhet, sier Tveitnes.

VGTV hadde et driftsresultat på 3,2 millioner kroner.

- Når det gjelder VG AS isolert, så har det vært god vekst i digitale brukerinntekter og til tross for et svært turbulent annonsemarked preget av et utfordrende makrobilde, klarte VG å opprettholde annonseinntektene. Veksten i digitale inntekter var likevel ikke tilstrekkelig til å utligne fallet fra løssalget som har fortsatt å falle i samme takt som tidligere, sier Tveitnes. 

Her kan du se resultatene til VG i 2023. Alle tall i MNOK.

VG 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 1.945,8 1968,2 - 1,1
Driftsresultat - 1,0 37,6 -
Resultat før skatt 5,5 36,3 - 85


Her kan du se resultatene til VGTV i 2023. Alle tall i MNOK.

VGTV 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 120,6 109,8 + 9,8
Driftsresultat 3,2 3,9 - 16,3
Resultat før skatt 6,2 4,2 + 48,5


Resultatforbedring i Aftenposten
Aftenposten hadde et lite fall i inntektene og en kraftig resultatforbedring i 2023.

Siv Juvik Tveitnes forklarer fallet i inntekter med et betydelig fall i abonnements- og annonseinntekter på papir. Samtidig opplevde avisen sterk vekst i de digitale abonnementsinntektene og Aftenpostens kostnader falt med 4,6 prosent i 2023. 

- Kostnadsreduksjonene er i hovedsak forbundet med grep knyttet til papiravisen. Nytt trykkeri i Vestby, som er langt bedre dimensjonert til et mindre papiropplag, ga betydelige reduksjoner i andre halvår. Videre la Aftenposten ned sin søndagsutgave på papir i starten av 2023, noe som ga en reduksjon i distribusjonskostnadene, sier Tveitnes.

Her kan du se resultatene til Aftenposten. Alle tall i MNOK.

Aftenposten 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 1.381 1.402 - 1,5
Driftsresultat 122 83 + 47,4
Resultat før skatt 149 98 + 51,1


Vekst i Bergen og Stavanger

Bergens Tidende leverte et godt resultat i 2023, konstaterer Siv Juvik Tveitnes. Det skyldes ikke minst betydelig lavere kostnader.

- Kostnadsreduksjonene kommer som følge av effektive tiltak på flere områder, i en tid der det ellers er høy lønns- og prisvekst, som også driver kostnadene. Det oppnås dessuten store besparelser i printverdikjeden, både drevet av kostnadstiltak og at opplaget går ned, og det bidrar til lønnsomheten i BT, sier Tveitnes.

Trenden er den sammer i Stavanger Aftenblad.

- I Stavanger har de virkelig tatt steg - både finansielt og redaksjonelt. Resultatet for 2023 er det sterkeste på flere år, med en økning i både inntekter og driftsresultat. Sammenlignet med året før øker brukerinntektene med imponerende 17 millioner kroner, sier Tveitnes.

Her kan du se resultatene til Bergens Tidende. Alle tall i MNOK.

Bergens Tidende 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 470,4 470,0 + 0,1
Driftsresultat 14,2 8,3 + 70,7
Resultat før skatt 24,2 13,8 + 75,3


Her kan du se resultatene til Stavanger Aftenblad. Alle tall i MNOK.

Stavanger Aftenblad 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 360,2 353,1 + 2,0
Driftsresultat 14,5 - 0,7 -
Resultat før skatt 23,9 5,5 + 330,9