Avisen skal da gis ut hver tirsdag, torsdag og lørdag, skriver avisen selv.

- Jeg ser bare positive konsekvenser, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Han sier videre at det bare har vært snakk om et tidsspørsmål og trekker fram at lignende tiltak allerede har skjedd hos mange andre mediehus.

Administrerende direktør Christer Skoge i Dagen trekker fram økende produksjonskostnader for papiravisa som en av årsakene.

- Målet med endringen er å satse på mer Dagen-journalistikk av høy kvalitet. Det tror vi vil gi bedre innhold de tre dagene papiravisen fra nå av kommer ut, sier Skoge og peker på at avisene også vil bli litt tykkere.

Avisas helgebilag Korsets Seier vil fortsatt komme med lørdagsavisen, sier Skoge.