- For ti år siden leste over halvparten av befolkningen én eller flere papiraviser i løpet av en gjennomsnittsdag, men i fjor så vi den laveste andelen som er målt til nå, sier rådgiver Fam Vivian Bekkengen i Statistisk sentralbyrå.

Resultatene fra Norsk mediebarometer viser at andelen nordmenn som leste papiraviser en gjennomsnittsdag i 2023, var på 17 prosent.

Sammenlignet med året før er det en nedgang på 4 prosentpoeng.

- Det er en nedgang blant alle aldersgruppene for papiravislesing, men de eldste i alderen 67 år og eldre leser fortsatt mest papiraviser, forklarer Bekkengen.

Også andelen nordmenn som leser nettaviser i løpet av gjennomsnittsdag, fortsetter å synke. Siden 2020, da 70 prosent av befolkningen oppga at de var innom én eller flere nettaviser, har det vært en gradvis nedgang.

I 2023 leste 59 prosent av befolkningen nettavis i løpet av en dag.

(©NTB)