Schibsted og Amedia har signert en ny avtale som innebærer at Schibsted overtar distribusjonen av alle Amedias aviser. Det er selskapet Schibsted Delivery som nå tar på seg denne oppgaven. 

- Med over 160 års erfaring innen avislevering og en stadig voksende tilstedeværelse innen netthandel-segmentet, tar vi nå nye skritt for å konsolidere og styrke vår posisjon, uttaler administrerende direktør i Schibsted Delivery, Hans Kristian Hallén-Hasaas.

Hallén-Hasaas leder Schibsteds distribusjonsvirksomhet og selskapet innehar en betydelig eierandel i et av Norges fremste distribusjonsselskaper, som inkluderer Helthjem og Morgenlevering. 

-  Vi har samarbeidet godt over flere år gjennom Helthjem-nettverket, og Amedia har vært en sentral del av veksten vi har hatt de siste årene. Men nå er vi klare til å overta deres andel av dette, og skal bygge solid videre på seksdagerslevering av produkter i et så stort område som mulig så lenge det er økonomisk bærekraftig, sier Hallén-Hasaas.

Amedia har den siste tiden kuttet kraftig i frekvens på sine papiraviser og Amedias konserndirektør for Trykk og distribusjon i Amedia, John Kvadsheim, sier at «det å eie og drive distribusjon av papiravis ikke lenger en del av Amedias strategiske kjernevirksomhet.»

- De siste årene har Amedia opprettholdt et svært omfattende geografisk distribusjonsnett, som vi nå trekker oss ut av, forteller Kvadsheim,

Majoriteten av distribusjonsnettet overføres nå til Schibsted Delivery. For geografiene som ikke omfattes av avtalen vil distribusjonen bli overført til ordinær postombæring.

- Vi er glade for at vi har funnet en langsiktig og bærekraftig løsning til det beste for mediebransjen, og som sikrer at abonnentene som er glade i papiravisen, kan fortsette å få den levert hjem, sier Kvadsheim. 

Les også: Regjeringen inngår avtaler som skal sikre avislevering alle dager i uken