Nesten 2,2 millioner mennesker spilte hos Norsk Tipping i løpet av 2023, flere enn noen gang før.

Overskuddet skal fordeles til helseformål, idrett, kultur og til humanitære og samfunnsnyttige formål.

- Det er hyggelig for de samfunnsnyttige formålene at overskuddet har holdt følge med prisutviklingen, sier administrerende direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping.

Fra Norsk Tippings overskudd i 2023 vil blant annet 3723 millioner kroner bli fordelt til idrettsformål i år, noe som er 288 millioner kroner mer enn året før.

- Rekordoverskuddet fra Norsk Tipping gir et større rom for den store og målrettede satsingen på bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som regjeringen har beskrevet i regjeringserklæringen, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug i Norges idrettsforbund.