16 nye aviser søker om produksjonstilskudd og totalt vil 174 aviser ha en bit av potten på 424,4 millioner kroner. 

De nye lokalavisene er Frøya, Stjørdalsnytt.no, Oppegård Avis, Grimstad Adressetidende, Hvaler Budstikke, Jessheimpuls og bydelsavisene Nordre Aker Budstikke og Akersposten i Oslo. De nye nasjonale avisene som søker om støtte for første gang i år er Altinget, Watch Media, Samtiden, Motparten, iNyheter, Psykologisk.no, IT-avisen og Kampanje.

- Vi ser at det også i år er mange søknader fra aviser som ikke er inne i ordningen fra før. Dette viser at det fortsatt er stor aktivitet i avismarkedet, og at støtteordningen er viktig for mediemangfoldet, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, i en pressemelding.

Medietilsynet skal nå vurdere hver enkelt søker opp mot de ulike kriteriene i ordningen for å avgjøre om avisen er kvalifisert for å motta støtte.  

- Hvilke aviser som får, og hvor mye den enkelte avis får, blir klart til høsten – etter at Medietilsynet har behandlet alle søknadene, sier Velsand.