Denne kommentaren var først publisert på Nettavisen og er gjengitt med tillatelse.

Nå er det 26 år siden Nettavisen så dagens lys. Gründerne var visjonære og tidlig ute, og det skapte et nytt norsk massemedium som aldri har fått fem øre i statlig pressestøtte.

I denne perioden har det vært bastant motstand fra de største pressestøttemottakerne for å utvide ordningen til også å gjelde gratis nettaviser som treffer mange unge som aldri har kjøpt et avisabonnement.

Tirsdag morgen samles de største norske pressestøttemottakerne til rådslaging om hva vi skal om pressestøtten. Bakteppet er at to tredjedeler av avisene som mottar pressestøtte er tilknyttet et konsern, og spørsmålet er om det påvirker såkalte konsernuavhengige mediebedrifter.

Tirsdag morgen samles de største norske pressestøttemottakerne til rådslaging om hva vi skal om pressestøtten. Bakteppet er at to tredjedeler av avisene som mottar pressestøtte er tilknyttet et konsern, og spørsmålet er om det påvirker såkalte konsernuavhengige mediebedrifter.

De største mottakerne er godt representert i panelet.

Mari Skurdal er ansvarlig redaktør i Klassekampen, som mottar 40 millioner kroner i produksjonstilskudd i 2023.

Per Magne Tveiten er konsernsjef i Mentor Medier, som fikk 27,7 millioner kroner til Dagsavisen, 25,8 millioner kroner til Vårt Land og 22,4 millioner kroner til Morgenbladet.

Konserndirektør Marte Ingul i Amedia har to store mottakere i sin portefølje - Bergensavisen fikk 29,2 millioner kroner og Nationen 20,8 millioner kroner

Lilleputten i selskapet er Danby Choi, er eier og ansvarlig redaktør i Subjekt, som fikk 2,2 millioner kroner i produksjonstilskudd.

«Skurkerollen» er tildelt konserndirektør og leder for samfunnskontakt i Amedia, Marte Ingul. «Forbrytelsen» ligger i at mange små lokalaviser (som mottar pressestøtte) har felles eier og drar nytte av stordriftsfordeler gjennom felles abonnementssystem, distribusjon og teknologi, blant annet.

Fra 2022 til 2023 økte pressestøtten fra 387 til 402 millioner kroner, eller en vekst på 3,9 prosent.

Ulempen for de gamle mottakerne er at det kommer nye mottakere inn i ordningen, slik at pengene blir fordelt på flere.

Store bevilgninger
Det aller mest lønnsomme er å bli regnet som et utfordrermedium, spesielt nasjonalt. Den største kategorien som omfatter konserneide aviser er såkalte lokalt nummer to-medium. Amedia eier de fire største mottakerne, som totalt får 51,9 millioner kroner.

Kongen på haugen
Den mest lønnsomme kategorien er såkalte nasjonale nummer to-medium, og der er Mentor Medier kongen på haugen, med både Dagsavisen, Vårt Land og Morgenbladet i sin produktportefølje.

Småpenger til lokalavisene
I motsetning til hva mange tror, så blir typiske lokalaviser avspist med småpenger.

Det typiske støttebeløpet varierer fra 287.000 kroner til Vest-Telemark Blad til 1,8 millioner kroner til Andøyposten.

Topplisten er pluss/minus 1,8 millioner kroner, og de aller fleste av disse avisene er eid av enten Polaris eller Amedia, ofte fordi de gamle eierne ikke har muligheter til å utvikle avisene teknologisk, og at det er mer rasjonelt å gå inn i et spleiselag med andre konserneide aviser.

Få ensomme ryttere
Det er utvilsomt få ensomme ryttere blant alle som rir inn pressestøtte, men det er vanskelig å se hva som er galt med at små lokalaviser velger å drive mer rasjonelt i større konsern. Slike konsolideringer i drift finnes i nesten alle bransjer - fra bank, via dagligvarer til sportsbutikker. Vi kan savne kjøpmannen på hjørnet, men vi velger å handle på Rema eller Kiwi.

Så lenge avisene følger redaktørplakaten og ikke forsøker å tvinge redaktørene til å skrive eller la være å skrive noe, så ser jeg ikke problemet med å ha felles abonnementsystem eller tekniske løsninger.

Det som derimot er et problem er at samtlige 402 millioner kroner i pressestøtte går til abonnementsaviser. Hvorfor staten subsidierer informasjon til dem som har råd til abonnere på aviser, fremfor å støtte de gratis nettavisen som folk faktisk bruker (blant andre VG og Nettavisen) er en større og bedre diskusjon hvis målet er å nå flere med kvalitetsjournalistikk.

Gråter for sine egen syke mor
Morgendagens pressestøttediskusjon er et godt eksempel på å dyrke sin egeninteresse og finne på prinsipielle argumenter for det som egentlig handler om å gråte for sin egen syke mor.

Arrangør Klassekampen får 40 millioner kroner i året, og selv rabulisten Danby Choi har kommet inn på listen over de verdig trengende.

En ting skal nevnes til slutt: Som nevnt har Nettavisen aldri fått pressestøtte. Vi har tvert imot måttet konkurrere mot aviser som har fått milliardbeløp i vår historie. Men vi har en ting som er ganske unikt, nemlig at vi har følt på kroppen hva det vil si å måtte tjene pengene før man bruker dem - kombinert med frihetsfølelsen som ligger i at vi ikke skylder politikere eller pressestøttebyråkratiet fem flate øre.

Det er noe det også.