Medietilsynet har ført tilsyn med de to TVNorge-programmene «Skinnet bedrar» og det nye talkshowet til komiker Else Kåss Furuseth «Else!», og kommet frem til at Warner Bros. Discovery har brutt regelen i kringkastingsloven om sponsoridentifikasjon ved inn- og utannonsering av programmet.

- Medietilsynet varsler med dette at det kan bli aktuelt å fatte vedtak om sanksjon i form av advarsel for forholdet, skriver tilsynet i et brev til Warner Bros. Discovery

Bruddene skal gjelde tre manglende sponsoridentifiseringer i første episode av «Skinnet bedrar» og ett brudd i første episode av «Else!».

Les også: 129.000 fikk med seg premieren på «Else!»

Ifølge kringkastingsloven skal sponsing av programmer opplyses om på en tydelig måte. Opplysninger om sponsor skal blant annet gis ved inn- eller utannonseringen av programmet. 

Medietilsynets foreløpige vurdering er at Warner Bros. Discovery har opptrådt uaktsomt. De påpeker at mediehuset «som profesjonell tilbyder av audiovisuelle medietjenester, burde vært godt kjent med kringkastingsregelverket og hatt rutiner for å sikre etterlevelse.»

- Brudd på denne bestemmelsen anses som alvorlig. Medietilsynet har derfor kommet til at advarsel er den aktuelle sanksjonsformen i dette tilfellet.

PR- og kommunikasjonssjef i Warner Bros. Discovery Norge, Marianne Ambø, erkjenner at de har gjort feil.

- Vi erkjenner at det ble gjort feil knyttet til sponsorregelverket, hvor noen av sponsorene kun ble identifisert i pauser i midten av programmet og ikke før eller etter. Disse feilene ble rettet opp umiddelbart da vi ble gjort oppmerksomme på dem, uttaler Ambø til Kampanje.

Warner Bros. Discovery har ikke tidligere blitt ilagt sanksjon for brudd på den aktuelle bestemmelsen.