FutureBuilt er et innovasjonsprogram for bærekraftig byutvikling med Oslo kommune som en av partnerne, og avtalen skal bidra til at NRKs nye hovedkontor oppfyller «høye miljø-ambisjoner».

Det skriver NRK i en pressemelding på sine sider. 

- Dette er en avtale som vil utfordre og skjerpe oss i arbeidet med å oppfylle NRKs høye miljø-ambisjoner. Foreløpig er vi en FutureBuilt-kandidat. For å bli et fullverdig FutureBuilt-prosjekt, må vi gjøre oss fortjent til det gjennom å dokumentere hvordan vi skal bli et forbilde, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i meldingen.

NRK sitt Ensjø-prosjekt skal kartlegges for såkalte innovasjonselementer og forbildeegenskaper, som igjen vil legges til grunn for et eventuelt opptak som et fullverdig FutureBuilt-prosjekt.

- Visjonen vår er «Sammen om et kreativt mediehus i verdensklasse», med trykk på sammen. Dette mediehuset skal bli til i samspill med omgivelsene for å oppnå et godt og attraktivt bymiljø for nabolaget, besøkende og NRK-ansatte, fortsetter Fürst Haugen.

Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt, er glad for å få NRKs hovedkontor-prosjekt inn i porteføljen.

- Vi i FutureBuilt skal hjelpe prosjektet å strekke seg ut over dagens beste praksis og skape gode, bærekraftige løsninger som svarer til målsettingen om «et mediehus i verdensklasse». Vi skal både utfordre og støtte prosjektet gjennom denne prosessen og ser frem til samarbeidet, sier Rusten.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er glade for at NRK ønsker å ta et tydelig klima- og miljøstandpunkt når de etter hvert skal flytte og bygge nytt hovedkontor på Ensjø i Oslo.

- Det er et viktig signal. Så gir de ambisjonene vi vet NRK har for åpenhet, tilgjengelighet og sosial bærekraft en kraftfull tilleggsdimensjon her, ikke minst i den fysiske utformingen. NRK vil være en god nabo, og vi ønsker å bidra til at de lykkes med det, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.