NRK styker sin tilstedeværelse i Trøndelag og etablerer et nytt lokalkontor i Røros.

-  Vi ønsker også å løfte de samiske stemmene og perspektivene fra fjellregionen og Trøndelag for øvrig. NRK Trøndelag har et særlig ansvar for det sørsamiske språket og den sørsamiske kulturen. Slik sett er det helt på sin plass at vi styrker vår tilstedeværelse sør i Trøndelag – som lenge har vært en blindsone i vår løpende dekning, sier nyhetsredaktør Nareas Sae-Khow i NRK Trøndelag.

NRK Trøndelag har i dag redaksjon i Trondheim og lokalkontor på Brekstad, i Steinkjer og på Namsos.

- Målet er at vi skal være tettere på folket og livet i fjellregionen, slik at vi er i stand til å fortelle historier herfra som virkelig betyr noe og som engasjerer, sier Sae-Khow.

NRK skal på Røros dele kontorer med Amedia-avisen, Arbeidets Rett.

- At vi blir samlokalisert med Arbeidets Rett på Røros, er et eksempel på NRKs nye linje om å åpne opp vår organisasjon: Vi skal samarbeide mer, og dele vår kompetanse med alle de viktige lokale, redaktørstyrte mediene fremover. Vi i NRK skal gjøre det vi kan for å bidra til det store mediemangfoldet vi har i Norge, sier Sae-Khow.

Med etableringen av det nye lokalkontoret styrkes også samarbeidet mellom NRK Sápmi og NRK Trøndelag ytterligere. 

- Dette er et veldig viktig tiltak for å dekke den sørsamiske befolkningen enda bedre. Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Femunden i sør. Det er mye viktig som skjer knyttet til det sørsamiske. Fosen er bare ett eksempel på det. Derfor er det viktig at vi styrker oss, sier direktør Johan Ailo Kalstad i NRK Sápmi.