Det skriver Medietilsynet selv i en pressemelding.

Medietilsynet skal kontrollere at kringkastingsregelverket, bildeprogramloven, valgloven og mediestøtteregelverket blir overholdt. I meldingen skriver de at 36 tilsynsaktiviteter ble gjennomført i 2023, noe som var syv flere enn året før.

- Tilsyn skal blant annet bidra til å sikre at befolkningen ikke utsettes for et for høyt kommersielt trykk, og at barn beskyttes mot skadelig innhold. Flere kontroller øker muligheten for at brudd oppdages og kan korrigeres raskt. Medietilsynet kommer til å prioritere tilsynsaktiviteter høyt også fremover, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i pressemeldingen.

Les også: Riksrevisjonen ønsket svar fra Medietilsynets ledelse om ulovlig låneavtale

Medietilsynet har de siste årene avdekket flere brudd på kringkastingsregelverket, spesielt på reglene for reklame, sponsing og produktplassering. I en del tilfeller følges bruddene opp med dialog og veiledning, men ved gjentatte eller vesentlige brudd på reglene gir Medietilsynet advarsel eller gebyr.  

Medietilsynet ga fem advarsler for brudd på kringkastingsregelverket i 2023. Alle forholdene det ble gitt advarsel for i 2023 gjaldt brudd på reglene om reklame, sponsing eller produktplassering.  

I tillegg ble det mot slutten av året sendt ut to varsler om sanksjon. Disse endte med gebyr til Discovery og advarsel til VGTV tidlig i 2024. 

Les også: VGTV får advarsel av Medietilsynet: - Slike feil skal ikke skje

Det ble også fattet ett vedtak om endring av aldersgrense og gitt én advarsel for brudd på bildeprogramlovens regler om aldersgrenser.

Velsand forteller at dialog og veiledning av aktørene som har brutt reglene er et godt virkemiddel og at feilene raskt rettes opp.

- Det er bra for publikum, som dermed får informasjonen de skal om for eksempel kommersielle bindinger knyttet til programmet de ser på, sier hun.