- Det var en viktig, god og nyansert diskusjon i Pressens faglige utvalg (PFU), sier NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien til Kampanje.

Onsdag ble NRK felt på tre punker for dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt».

Les mer: NRK trippelfelt i PFU for «Bamsegutt»-dokumentar: - Klart brudd

Lillelien biter seg merke i at utvalget var samstemte i at dette var en viktig type journalistikk og en viktig historie å fortelle. At de likevel valgte å felle NRK kommer ikke som en stor overraskelse, all den tid NRK selv har vært enig i at de har brutt to punkter i Vær varsom-plakaten.

PFU konkluderte imidlertid også med at NRK brøt punkt 2.2 i Vær varsom-plakaten da programleder Tore Strømøy fylte ut en søknad om oppholdstillatelse på vegne av kona til dokumentarens hovedperson og på den måten ble en juridisk part i saken.

- Vi har vært opptatt av en eventuell fellelse ikke må innskrenke mulighetene for å lage denne typen journalistikk og subjektive dokumentarhistorier. PFU var også veldig tydelig på at det må vernes om. De lander likevel på en fellelse fordi vi gikk for langt i å gi juridisk bistand. Det må vi bare ta til etterretning og beklage.

- Innskrenker fellelsen handlingsrommet for denne typen journalistikk?

- Nei, fordi de var tydelig på at det var på grunn av ett konkret element, at vi bidro til å sende inn søknaden. 

- Hvilke konsekvenser for dagens fellelse i PFU for NRK?

- Den konkrete konsekvensen er at vi på egnet plass må beklage og erkjenne dette bruddet.

- Mange har sett denne serien på NRKs strømmetjeneste. Må dere også legge ut en beklagelse der?

- Vi må se på hvordan vi gjør det. Det er ikke så vanlig å bli felt for materiale som er avpublisert, så det må vi finne en løsning på.

NRK jobber også med en intern gjennomgang av saken som skal resultere i konkrete læringspunkter. Resultatene av dette arbeidet skal være klart før påske.

- Gruer du deg til det?

- Nei, jeg tenker at vi må evne å se på dette som viktig læring.

NRK har brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten:

2.2. Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.