I dag møtes Kringkastingsrådet for sitt første møte i 2024. Og den første saken som skal behandles går på Israels deltakelse i Eurovision.

Det har kommet 50 henvendelser til rådet om saken før dagens møte.

Mange har reagert kraftig på at Israel er invitert i konkurransen i år til tross for landets krigshandlinger i Gaza, og enkelte mener NRK bør ta et initiativ til at den europeiske kringkastingsunionen, EBU, som arrangør bør si nei til Israels deltakelse. Så langt har over 18.000 nordmenn signert et opprop for saken i regi av artist og aktivist Marthe Valle.

Underholdningssjef i NRK Charlo Halvorsen har frem til nå avvist at det er aktuelt for kanalen å gå inn for en boikott av Israel.

Les mer: Tidligere MGP-deltaker går hardt ut mot NRK: - Hadde trukket meg

- Utsettes for hets og press
Nestleder Vilde Schanke Sundet i Kringastingsrådet innledet med å si at saken ligger i grenseland for hva rådet skal behandle, både fordi saken handler om en hendelse som enda ikke har skjedd og fordi det er en klar oppfordring om noe som vil gripe rett inn i NRKs redaksjonelle vurdering.

Da kringkastingssjefen tok ordet, brukte hun anledningen til å forsvare artistene og programlederne i Melodi Grand Prix fra det hun kaller «hets og press» i sosiale medier.

- Jeg har stor forståelse for engasjementet rundt krigen i Midtøsten og jeg forstår også at mange føler seg maktesløse. Demonstrantene er i sin fulle rett til å demonstrere mot NRK og være uenig med våre vurderinger, men den hetsen og presset artistene og programlederne utsettes for i sosiale medier er uakseptabel, sier Vibeke Fürst Haugen.

Hun minner om at både programlederne og artistene ble plukket ut før krigen i Midtøsten brøt ut i full skala.

- Programlederne ble engasjert i fjor sommer, og artistene ble plukket ut i september, fortsetter hun.

Les mer: Demonstrant avbrøt delfinalen i Melodi Grand Prix

- Ikke en politisk organisasjon
Kringkastingssjefen gjentok deretter budskapet underholdningssjef Charlo Halvorsen tidligere har fremført om at en kulturboikott av Israel «vil svekke NRKs troverdighet som nyhetsformidler».

  - Vi mottar daglig henvendelser fra publikum som mener vi gir den ene eller den andre parten for stort spillerom. Denne kritikken er rådet kjent med. Vi står godt i det fordi vi forholder oss til grunnleggende journalistiske prinsipper og har god perspektivbredde, sier hun.

NRK har heller ingen tradisjon for å ta initiativ til boikott ifølge NRK-sjefen.

- Vi er en allmennkringkaster, ikke en politisk organisasjon. De neste ukene er vårt fokus å arrangere den norske finalen i Melodi Grand Prix.

Les også: Fredrik Solvang avviser boikott-krav i Eurovision: - Urimelig

Drar paralleller til Russland
Her møtte NRK-ledelsen motstand fra medlemmene i Kringkastinsgrådet. Flere av dem drar paralleller til utestengelsen av Russland etter invasjonen av Ukraina i 2022 og minner om at NRK tok til ordet for en slik boikott av Russland i Eurovision også før EBU kom til samme konklusjon.

- NRK-sjefen sa at NRK ikke har en tradisjon for å boikotte, men historien viser at NRK ba om en slik boikott. Hvordan kunne man gjøre det i forrige runde og ikke nå? spør medlem av rådet Akhtar Chaudry.

- Jeg følger langt på vei argumentasjonen til kringkastingssjefen når man er opptatt av NRKs rolle som nyhetsformidler, men det jeg ikke forstår, er hvorfor dette ikke var til hinder da man valgte å argumentere for en utestengelse av Russland? spør Stine Renate Håheim.

Hun viser til at EBU i sin tid begrunnet utestengelsen av Russland med at man var redd for å sette arrangementet i vanry.

- Det tror jeg man kan ta på alvor også i denne situasjonen, sier hun.

- En annen stemning
NRK-sjefen svarte med å avvise at det var NRK alene som tok initiativ til en boikott av Russland i 2022.

- EBU er en medlemsorganisasjon for allmennkringkastere. For å være medlem må en del kriterier være oppfylt. Man må være uavhengige av myndighetene. Russlands allmennkringkaster oppfylte ikke lenger kriteriene for å være medlem av EBU. Derfor ble Russlands allmennkringkaster ekskludert fra EBU. Det var det som skjedde i 2022, sier hun.

- Det var noe med stemingen på den tiden også. Det var en helt annen kontekst og en konsensus i hele Europa, legger underholdningssjef Charlo Halvorsen til.

Røper interne diskusjoner
Vibeke Fürst Haugen avsluttet med å si at debatten om hvor grensene går for politikk og kultur er interessant.

- Det pågår også lignende diskusjoner internt i NRK, kan jeg forsikre om.

Men ikke alle medlemmene av rådet var enige. Anders Anundsen mener saken ligger helt utenfor Kringkastingsrådets mandat. Han reagerer på at saken ble tatt opp til dagens møte.

- Dette har blitt et politisk skue med politiske innlegg. Det er masse påstander i ulike retninger som ikke er relatert til det som Kringkastingsrådet normalt skal holde på med, sier han.