Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund ber i et brev til Israels ambassadør i Norge om at Israel umiddelbart iverksetter tiltak for å beskytte journalister og pressens arbeid i Gaza.

De viser til tall fra Committee to Protect Journalists (CPJ) på at minst 77 journalister og mediearbeidere er blitt drept i krigen.

«Sikkerhetssituasjonen for journalister i Gaza mangler moderne sidestykke, blant annet som følge av en prekær situasjon for sivilbefolkningen generelt», skriver organisasjonene i en felles uttalelse.

Der ber de også om et møte med ambassadøren for å diskutere situasjonen nærmere.

Brevet er underskrevet av Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Dag Idar Tryggestad, leder i Norsk Journalistlag, og Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

De viser til Geneve-konvensjonen, som Israel har forpliktet seg til å følge.

«I krig og konflikt er pressens arbeid avgjørende viktig for å kunne bringe fri og uavhengig informasjon både til befolkningen og verden for øvrig. Det er Israels plikt å bidra til at det er mulig for journalister å oppholde seg i et område, dokumentere og informere uten å risikere liv og helse», skriver de i brevet.