Fredag morgen kom endelig kvartalsrapporten til Viaplay på overtid, og tallene for tredje kvartal viser at det kriserammede selskapet omsatte for 4,5 milliarder svenske kroner og hadde et tap før skatt på 693 millioner svenske kroner.

Hittil i år har selskapet tapt nær syv milliarder svenske kroner.

Samtidig la ledelsen frem en redningsplan som innebærer at Viaplay skal hente inn fire milliarder svenske kroner i ny kapital gjennom utstedelse av fire milliarder nye B-aksjer til en pris på én svensk krone aksjen.

Les mer: Viaplay legger frem redningsplan - skal hente inn fire milliarder svenske kroner

Det betyr at verdien på dagens aksjer vil vannes kraftig ut, og følgelig har aksjeverdien kollapset på børs etter nyheten ble kjent.

I skrivende stund er aksjen ned drøye 80 prosent siden børsåpning og handles nå for omtrent fem svenske kroner. Før børsåpning ble aksjene handlet for rett under 24 svenske kroner.

Siden januar i år har aksje-kursen rast utrolige 98 prosent, og nå er selskapet verdt under 400 millioner svenske kroner på børs.

I sin redningsplan som VIaplay-ledelsen la frem i dag, kom det også frem at selskapet ønsker å reforhandle gjeld på 14, 6 milliarder svenske kroner.