- Rapporten konkluderer med at Norge fortsatt har et sterkt avsendermangfold med mange redaktørstyrte journalistiske medier, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Det sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding. Rapporten tar for seg mangfoldet i det norske medielandskapet anno 2022 fra et avsenderperspektiv.

- Vi lever i en urolig tid der den teknologiske utviklingen gjør at det blir stadig enklere å spre desinformasjon. Derfor er et mangfold av redaktørstyrte medier viktigere enn noen gang, sier Velsand.

Viktig med alternativer
Medietilsynet skriver at allmennkringkasterne, mediekonsernene og mindre uavhengige aktører bidrar til avsendermangfoldet.

- Det har verdi at mediemarkedet består av flere eiere med ulike formål og finansieringsgrunnlag, og at det finnes alternativer til de største mediene nasjonalt, heter det i rapporten.

I rapporten heter det også at markedsandelene til de tre største eierne Amedia, Schibsted og Polaris flater ut etter en lang periode med vekst. Til sammen kontrollerer de tre konsernene 73,4 prosent av det totale avisopplaget i 2022.

Få blindsoner
Tilsynet konkluderer også med at det er få geografiske blindsoner i norske medier. I fire av fem norske kommuner abonnerer mer enn 40 prosent av husstandene på en lokalavis, ifølge rapporten.

- Når så mange norske kommuner har en lokalavis som når ut til en så stor andel av sine innbyggere, er det en god indikasjon på at lokaljournalistikken fyller sin funksjon, heter det i rapporten.

Det har likevel vært en økning i antall geografiske blindsoner i 2022, fra 17 til 22. Dermed er antallet tilbake på 2016-nivå.

Tegn på utfordringer
Medietilsynet ser tegn på at mangfoldet i norske medier vil utfordres på lang sikt. De peker på svakere økonomi, dårligere markedsutsikter, kostnadsreduksjoner og nedbemanninger.

- Større enheter kan være nødvendig for å sikre levedyktige driftsvilkår, men samtidig er det viktig å være oppmerksom på faren for redusert avsendermangfold, sier Velsand.

Hele den 152 sider lange rapporten lanseres i dag, og klokken ni stiller ledere fra flere av landets største mediekonsern til debatt i Pressens hus i Oslo.