Schibsted oppretter en egen enhet for nisjemedier i nyhetsdivisjonen og den skal ledes av Sarah Sørheim.

Den nye enheten skal fra starten av romme Shifter Media, hvor Schibsted har en eierandel på 51 prosent, og Fri Flyt, som flyttes fra VG 1. januar 2024.

- De siste årene har vi sett en sterk vekst innenfor spesialiserte nisjemedier, og det er naturlig for Schibsted News Media å utforske mulighetene som ligger i dette markedet. Dette vil forsterke og utfylle porteføljen vår av sterke nyhetsmedier, sier Sarah Sørheim i en pressemelding.

Hun har jobbet i Schibsteds nyhetsdivisjon siden 2022 og er styreleder i Shifter og påtroppende styreleder i Fri Flyt.

Sørheim forteller at nisjepublikasjonene baserer seg på en annen vekstmodell
enn de store mediehusene, og at det derfor er klare fordeler ved å utvikle disse produktene i én felles enhet.

- Nisjemediene krever en litt annen tilnærming til både salg og markedsføring enn de andre nyhetsmediene våre, som er ment for et bredere publikum. De har også andre behov når det gjelder teknologi og organisering, sier Sørheim.

- I Schibsted har vi stor tro på å investere i kvalitetsjournalistikken, og ser at det er spennende vekstmuligheter for spesialiserte redaksjonelle produkter fremover, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.