Siden august har Aftenposten stadig hyppigere brukt Chat GPT til å oversette tekster og artikler fra utenlandske medier. Det viser en gjennomgang Klassekampen har gjort.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) mener den utbredte bruken av kunstig intelligens truer oversetteryrket.

- Oversettere har ofte en såkalt lappeteppeøkonomi. Artikler i pressen er en del av denne økonomien. Hyppigere bruk av chatroboter vil kunne ha umiddelbare konsekvenser for inntekten deres, men det vil også kunne påvirke rekrutteringen til yrket, sier Vestbø.

Han mener man heller ikke må glemme oversetternes betydning for utviklingen av det norske språket.

Aftenposten opplyser at de i høst har brukt språkmodellen hyppigere. Redaksjonssjef i avisen, Jostein Ihlebæk, sier hensikten er å teste ut teknologien på flere områder.

- Som i oppsummeringer, lydspor og oversettelser, hvor teknologien har vist seg å være god, sier Ihlebæk.