Ola Borten Moe gikk av som Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister 21. juli etter avsløringer i E24 om at han hadde brutt habilitetsregelverket ved å kjøpe aksjer i Kongsberg Gruppen. Saken er under etterforskning av Økokrim.

Torsdag var han på plass på Pressens hus for å snakke på Redaktørforeningens høstmøte. Han innledet med å si at han trodde at møtet var lukket for pressen, men i møte med en rekke fotografer og journalister skjønte han raskt at det ikke var tilfelle.

- Da blir det jeg skal si mindre spennende, sa han og startet på en forsvarstale på vegne av norske politikere, før han pekte på det han mener er doble standarder mellom politikk og journalistikk og en gal analyse av hvor makten ligger.

- Holder munn
Norske politikere er jevnt over «hederlige, hardtarbeidende og engasjerte mennesker som får ufortjent mye tyn» ifølge Borten Moe.

- Den smale sti, som alltid har vært smal, er i ferd med å bli smalere og smalere. På den ene siden kan man si det er greit, på den andre siden får det noe å si for hva politikk er, hvem som rekrutteres inn og hvilke politiske prosesser vi får.

Han forteller om en slags fryktkultur blant politikere.

- Jeg var ute av politikken mellom 2013 og 2021 og opplevde et annet politisk miljø og et annet forhold mellom politikk og journalistikk da jeg kom tilbake, sier Borten Moe.

Han mener grensene for hva pressen skriver om har blitt flyttet på og at resultatet er at politikere i større grad er blitt redde for å tråkke feil.

- Jeg opplever at det på Stortinget og i politiske miljøer er en redsel for å bli tatt for feil, og egentlig med rette. Hver gang det skjer ett eller annet så holder man munn og så er man glad det ikke er seg selv det gjaldt.

- Inntryk av rot
Konsekvensen er at det er blitt mindre status å jobbe med politikk, mener han, og legger til at det er hans inntrykk at også journalistikkens status er synkende.

- Etterlatt inntrykk er at det er mye rot og «monkey business» i politikken. Mitt soleklare inntrykk er at det er det ikke. De som driver med politikk lokalt og nasjonalt er drevet av samfunnsengasjement og vil det norske samfunnet vel, sier Borten Moe.

På spørsmål fra Altinget-redaktør Veslemøy Østrem om han har blitt urettferdig behandlet av norske medier, svarer Borten Moe:

- Jeg synes det. Det vil sikkert alle mene. På den andre siden vet man at det er prisen man må betale for å drive med politikk på nasjonalt nivå. Det er veldig sjeldent noe blir tolket i beste mening.

- Hadde vært fullstendig krise
Borten Moe ga samtidig uttrykk for at redaktører og journalister selv opererer med helt andre standarder.

- Det er ikke de samme spillereglene for journalistikken og politikken, sa Borten Moe og viste til rettssaken der en tidligere TV 2-ansatt var tiltalt for voldtekt.

- Hadde dette skjedd i et politisk parti hadde det vært fullstendig krise og ruinhaug. Det er ikke tilfelle hva gjelder journalistikk og redaksjonene våre, selv om de også er en stor del av det offentlige ordskiftet.

Erna Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen var også på plass på høstmøtet i Redaktørforeningen og han kunne skrive under på en del av bekymringene til Ola Borten Moe.

- Man risikerer å ende opp med et veldig kjedelig storting hvis alle som har begått en feil av en eller annen karakter, så skal man være fradømt en rett til å ha en posisjon i fremtiden. Det er veldig uheldig for utviklingen, sa Husabø Fossen fra scenen.  

Les også: Kulturministeren lover å ta opp momskampen med Finansdepartementet: - Tror de synes jeg er en «pain in the ass»