Torsdag formiddag var Kulturminister Lubna Jaffery på scenen under Redaktørforeningens høstmøte for 2023. Her ble hun stilt spørsmål om blant annet pressestøtte, konkurransen mot big tech og den mye omtalte mediemomsen.

Jaffery har tidligere sagt at momsen på nyheter med levende bilder og lyd ligger på Finansdepartementets bord. VG-redaktør, Gard Steiro, stilte spørsmål ved om moms-kampen var en kamp kulturministeren kom til å ta.

- Vil medieministeren ta opp kampen med Finansdepartementet?, spurte Steiro.

- Svaret på det er ja, svarte Jaffery til applaus fra salen.

- Jeg har vært tydelig på at mediemomsen ikke er moderne. Det er ikke et mediepolitisk virkemiddel, og dette har vært den saken jeg har vært mest irritert på, fortsatte hun.

Vil fjerne momsen før valget
Jaffery ville ikke legge frem hvordan hun skulle ta opp kampen med Finansdepartementet foran de oppmøtte, men sa at hun var ivrig på å komme i gang med arbeide for å utrede konsekvensene av den pålagte momsen.

- Jeg skal jobbe med Finans. Og jeg tror de synes jeg er en «pain in the ass», bare så det er sagt, sa Jaffery.

Steiro sa fra scenen at han ble motløs all den tid det er tverrpolitisk enighet om at momsen er hemme for mediebransjen. Jaffery fortsatte med å si at hun håpet momsen var fjernet innen valget om to år.

Får pressestøtte neste uke
Også Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, fikk anledning til å stille spørsmål til Jaffery på tomannshånd på scenen. Hun var bekymret uforutsigbarheten rundt pressestøtten.

- Beskjeden om hva avisen får i produksjonsstøtte kommer utrolig sent. Du sier nå at det kommer neste uke. Den pressestøtten er for inneværende år. Hvis du får mindre penger da, 10. november, enn du etter aller beste forutsetninger har lagt budsjettet for, så har du seks uker på å ta inn det, forklarte Halvorsen.

Hun forklarte videre at de fikk et anslag fra Medietilsynet i august om at de ville motta om lag 22,7 millioner kroner i støtte, før de senere fikk en «hvisketelefon» nylig om at det ville bli kuttet med et par millioner.

Svensk modell?
Halvorsen stilte spørsmål om regjeringen ville se på mulighetene for å innføre en produksjonsstøtte rettighetsbasert støtte slik de har i Sverige, og om de ville se på datoene for når produksjonsstøtten faktisk kommer.

- Det er ikke vanskelig å være enig i frustrasjonen du uttrykker knyttet til forutsigbarhet, sa Jaffery som la til at hun tok til seg tilbakemeldingen om at støtten kom sent, og at hun ville se nærmere på dette.

Hun fortalte videre at de foreløpig ikke hadde vurdert en svensk støtte-modell.

- Jeg kan ikke nok om svenske medier til å se om den måten å drive produksjonstilskudd og pressestøtten på gjør at de får et økt mediemangfold. Den norske modellen gjør at det er et mediemangfold, og så er jeg åpen på at vi kontinuerlig må se på hvordan vi tildeler og utvikler produksjonstilskuddet, sa Jaffery.